117 miljoner barn kommer att behöva hjälp att överleva i år

Pandemin har slagit hårt mot de mest utsatta barnen och allt fler barn riskerar att drabbas av svält. Bara sedan förra året har behovet av krisstöd ökat med 40 procent.

Vi är på plats i krisområden runt om i världen och gör allt vi kan för att skydda och hjälpa de barn som har det allra svårast. I år är det viktigare än någonsin att vi hjälps åt för att rädda barns liv.

Var med och gör världen bättre för barn varje dag!

Bli månadsgivare

Allt fler barn behöver livräddande stöd 

Mer än 235 miljoner människor, varav ungefär hälften är barn, kommer vara i behov av någon slags humanitär hjälp i år. Det är en ökning med 65 miljoner människor sedan förra året, vilket motsvarar en dramatisk ökning på 40 procent. 

Ungefär 117 miljoner barn kommer behöva livräddande stöd under året. Mer än hälften av dem lever i totalt åtta länder. I Jemen, Etiopien och Demokratiska republiken Kongo behöver mer än tio miljoner barn hjälp. 

Antal barn som behöver stöd i de åtta mest drabbade länderna: 

 • Jemen 10.935.000 
 • Demokratiska republiken Kongo 10.192.000
 • Etiopien 10.011.000
 • Afghanistan 9.700.000
 • Sudan 6.164.000
 • Syrien 4,680,000
 • Pakistan 4.305.000
 • Nigeria 4.250.000

Totalt: 60.237.00

Barnen drabbas hårdast

Pandemin har påverkat barn på flera olika sätt. Under förra året drabbades 1,6 miljarder barn av skolstängningar samtidigt som bland annat barnäktenskap, hunger, barnfattigdom och tonårsgraviditeter ökade.

– Vi är inte alla lika inför pandemin och dess effekter. De som hade det värst innan pandemin har drabbats hårdast. 2021 måste vara året som vi vänder tillbaka utvecklingen till det positiva och ser till att fler barn får vara mätta, gå till skolan och är skyddade från våld och oro, säger Cecilia Chatterjee-Martinsen, internationell chef på Rädda Barnen i Sverige.

Så hjälper vi barnen under 2021

Rädda Barnen arbetar hårt för att barn som lever i krisområden ska överleva och utvecklas. I vår globala humanitära plan för 2021 beskriver vi hur vi ska möta behoven för 15,7 miljoner människor, varav 9,4 miljoner är barn.

Våra mål för 2021: 

 • Skydda barn från våld och övergrepp
 • Ge barn möjlighet att fortsätta gå i skolan
 • Ge barn och deras familjer tillgång till sjukvård, mat och rent vatten
 • Se till att barnfamiljer får ekonomiskt stöd
 • Stärka flickor och kvinnors rätt till stöd och hjälp

Det är du som gör det möjligt!

Tack vare alla fantastiska människor som regelbundet bidrar med pengar och engagemang, kan vi fortsätta vårt långsiktiga arbete och åstadkomma hållbara förändringar för barn över hela världen. Nu är du är viktigare än någonsin!

Var med och gör världen bättre för barn varje dag!

Bli månadsgivare