Barn i fattigdom riskerar att öka med 86 miljoner

Barnfattigdom riskerar öka

Till följd av coronakrisen och dess ekonomiska konsekvenser riskerar nu antalet fattiga barn öka med 15 procent. Det visar nya beräkningar från Rädda Barnen och Unicef. Totalt kommer då 672 miljoner barn att leva i fattigdom världen över.

Nästan två tredjedelar av dessa barn bor i Afrika söder om Sahara och i södra Asien. Länder i Europa och Centralasien står för den största ökningen, upp till 44 procent i hela regionen.
Rädda Barnen varnar för att de ekonomiska effekterna slår extra hårt mot barnfamiljer.

Var med och rädda barns liv!

Bli månadsgivare

Risk för ökat våld och barnäktenskap

Minskad inkomst innebär att fler barnfamiljer inte har råd med basbehov som mat och vatten. Fler barn riskerar att bli undernärda, gå miste om sjukvård och utbildning samt utsättas för våld och barnäktenskap.

– De här siffrorna är skrämmande. De ekonomiska effekterna av Covid-19 slår hårt mot barnen. Hunger och undernäring påverkar barns hälsa oerhört negativt och kan ge stora konsekvenser både på kort och lång sikt. Om vi agerar nu kan vi mildra virusets konsekvenser för barn som lever i utsatthet, säger Rädda Barnens generalsekreterare, Helena Thybell.

Två tredjedelar saknar sociala trygghetssystem 

Två tredjedelar av världens familjer har inte möjlighet att få stöd från offentliga trygghetssystem. Till exempel så omfattas bara 16 procent av familjer i Afrika av ett socialförsäkringssystem. Familjerna har mycket svårt att klara långvariga ekonomiska kriser.

För att mildra effekterna av viruset för barn kräver Rädda Barnen att regeringar genomför en snabb och stor utvidgning av de sociala trygghetssystemen. Det kan till exempel innebära kontantöverföringar, barnbidrag till fattiga familjer samt matutdelning. Det är åtgärder som snabbt ger effekt vid akuta ekonomiska behov. Det hjälper också länder att förbereda sig för framtida ekonomiska chocker.