330 miljoner barn riskerar att rekryteras till väpnade grupper

330 MILJONER BARN RISKERAR ATT REKRYTERAS TILL VÄPNADE GRUPPER

Antalet väpnade grupper som rekryterar barn har ökat sedan 2019. Det visar Rädda Barnens nya rapport "Stop the War on Children: A Crisis of Recruitment".

Rapporten, som har tagits fram i samarbete med Peace Research Institute Oslo, PRIO, visar att:

  • 2020 levde närmare 200 miljoner barn nära världens dödligaste krigszoner. En ökning med 20 procents sedan 2019. 
  • Väpnade grupper som rekryterar barn ökade från 85 stycken 2019 till 110 stycken 2020. 
  • FN beräknar att nästan 8.600 barn rekryterats under 2020, vilket är cirka 25 barn om dagen och en ökning med 10 procent från föregående år. Dock representerar dessa siffror sannolikt bara en bråkdel av alla fall.
  • Afghanistan följt av Syrien och Jemen är de länder där barn löper störst risk att rekryteras. 

Fattigdom ökar risken för rekrytering

Faktorer som fattigdom och utebliven skolgång, bidrar till att barn riskerar att rekryteras. Detta är också faktorer som har förvärrats under pandemin. Många barn söker sig också självmant till grupperna för att till exempel få skydd mot övergrepp och/eller få uppleva en känsla av gemenskap.

 Idag lever fler barn än någonsin i någon av världens dödligaste krigszoner. Där riskerar de att bli skadade både psykiskt och fysiskt, tvångsrekryterade eller dödade. Dessutom brottas deras familjer med utmaningar såsom fattigdom, torka, översvämningar och hunger, säger Cecilia Chatterjee-Martinsen, internationell chef på Rädda Barnen.

Allvarliga konsekvenser för barnen

Arbetsuppgifter för barnen kan till exempel vara att bemanna checkpoints, agera som spioner eller lägga minor. Flickor, vilka inte rekryteras lika ofta som pojkar, används främst till att agera självmordsbombare, eftersom de är mindre benägna att dra uppmärksamhet till sig.

Konsekvenser för barn som rekryteras är många och allvarliga. De löper stor risk för att få skador, olika typer av funktionshinder, kronisk psykisk eller fysisk sjukdom, PTSD, utsättas för sexuellt våld eller att dö.

Läs rapporten

Detta är Rädda Barnens sjätte rapport i serien ”Stop the war on children”. Rapporten släpps årligen och belyser de allvarliga brott barn utsätts för i konflikter.

*Rapporten definierar att barn bor nära en konflikt om de befinner sig 50 km eller närmare.

Ladda ned rapporten på Resurscenters webbplats