Ny rapport: starka vittnesmål från barn som flyr via Balkan

Ny rapport: starka vittnesmål från barn som flyr via Balkan

Rädda Barnen har släppt en ny rapport med djupintervjuer som visar att barn som flyr via Balkan systematiskt utsätts för våld. Förövarna är i de allra flesta fall smugglare eller polis vid gränsen.

Enligt rapporten misshandlas barn av poliser, människosmugglare och andra vuxna när de flyr genom Balkan, och majoriteten av de barn vi pratat med har bevittnat eller utsatts för sexuella övergrepp.

Får utstå våld från de man litar på

Rapporten visar att alla barn som migrerar via Balkanrutten till Europa sannolikt utsätts för våld som hotar deras fysiska eller känslomässiga överlevnad. Enligt barnens vittnesmål är polisen vid gränserna de vanligaste förövarna, liksom smugglare som ska hjälpa dem in i det nya landet.

Barn berättar att smugglare ibland dödar eller lämnar barn och vuxna under förhållanden som de inte överlever på egen hand, och att de döda kropparna sedan blir kvar så att de kan ses av andra barn som färdas på samma rutt.

I rapporten uttrycker barnen en önskan om att politiker i första hand arbetar för fred så att de inte behöver fly över huvud taget. De vill heller inte att barn ska tvångsutvisas eller hindras från att passera gränser då detta innebär många allvarliga risker.

Vill känna sig välkomnade och få stöd

När barnen som intervjuats fått frågan om vad de önskar sig är det att bli omhändertagna och välkomnade på resan och när de kommit fram. De känner sig ofta ovälkomna eller diskriminerade. Barnen lyfter också behovet av psykologiskt stöd, tillgång till utbildning, fysiska aktiviteter och underhållning.

– Jag har bara en vädjan, och det är att dessa problem ska lösas. Även små barn och vuxna, vi är alla trötta. Vi är trötta på att andas, säger Harun, 17 år.

Rapporten avslöjar en stor brist på skydd för barn som flyr i hela Europa, och barn rapporterar att våld är en nästan oundviklig del av flykten. 

– Den avskräcknings- och begränsningspolitik som EU och länderna längs Balkanrutten prioriterar är orsaken till våldet. Vi ser otillräckliga och ofta omänskliga mottagningsförhållanden i fängelseliknande flyktingläger som förvärrar barnens lidande, säger Ylva Sperling, chef för Rädda Barnen Europa.

– EU och medlemsstaterna måste vidta omedelbara åtgärder. De bör ge barn i migration tillgång till säkra, reguljära och lagliga migrationsvägar så att de inte längre behöver möta de svåra prövningar som framkommer i den här rapporten.

Rädda Barnen uppmanar EU och europeiska regeringar bland annat att:

  • Ge barn på flykt tillgång till säkra, regelbundna och lagliga migrationsvägar så att de inte behöver vara beroende av smugglare eller tvingas till arbete.
  • Omedelbart utse en god man för alla ensamkommande och separerade barn.
  • Säkerställa snabb tillgång till säker utbildning som en viktig skyddsfaktor för barn. Regeringar måste också se till att de inom utbildning och barnskydd arbetar proaktivt tillsammans för att se till att alla barn har möjlighet att lära sig i alla skeden av sin resa.
  • Stödja föräldrar för att skapa förutsättningar för barnens välbefinnande och för att skydda dem från våld.
  • Rädda Barnen ger barn på flykt i Europa livsnödvändig hjälp i form av skydd, psykosocialt stöd, utbildning och bedriver påverkan för att skapa system och lagstiftning som skyddar barn.