Ny rapport till FN: Barns egna ord om utsatthet i Sverige

Rapporten lämnas över till Lena Hallengren.

För första gången kommer en rapport som tagits fram av barn själva att skickas till FN:s barnrättskommitté. ”Hör barnens röst” bygger på barns egna berättelser om utsatthet och övergrepp.

Just nu granskar FN hur väl Sverige lever upp till barnkonventionen. I samband med det har civilsamhället, inklusive barn, fått möjlighet att skicka in synpunkter.

Resultatet syns i rapporten "Hör barnens röst", ett samarbete mellan 31 barnrättsorganisationer och som projektletts av UNICEF Sverige. Rapporten är helt baserad på barns egna berättelser, utan vuxnas analys eller tolkning. I fredags lämnades den också över till socialminister Lena Hallengren. 

Barn delar sina erfarenheter

I rapporten pratar de om sina erfarenheter av rasism och diskriminering, om hur det är att vara ett barn på flykt och inte höra hemma någonstans, och om våld och andra former av utsatthet. Barnen, som är mellan 5 och 17 år gamla, berättar också om hur det känns att myndigheterna inte lyssnar eller tar dem på allvar.

Med rapporten följer en bilaga där 31 civilsamhällesorganisationer som arbetar med barns rättigheter gör en analys av de viktigaste frågorna och områdena. Syftet är att lyfta vilka förändringar som krävs för att vårt samhälle ska bli bättre för barnen.

 Om rapporten

Rapporten "Hör barnens röst" är ett samarbete mellan 31 barnrättsorganisationer: ECPAT, Rädda Barnen, Unizon, Child 10, Civila plattformen mot människohandel, Bris, Maskrosbarn, Rädda Barnens Ungdomsförbund (RBUF), Nätverket för barnkonventionen, SOS Barnbyar, Knas Hemma, Barnrättsbyrån, Civil Rights Defenders, Friends, Asylrättscentrum, Röda Korsets Ungdomsförbund (RKUF), RFSL Ungdom, Unga rörelsehindrade, Svenska samernas riksförbund (SSR), Saminuorra, Unga Örnar, Erikshjälpen, Synskadades riksförbund, FUB, Sveriges elevkårer, RBU, Frälsningsarmén, BUFFF, Solrosen Räddningsmissionen, Kumulus Umeå Stadsmission och UNICEF Sverige.