29.000 barn om dagen tvingas på flykt

Fler än tio miljoner barn tvingades fly från sina hem förra året i världens tio största kriser, enligt en ny analys från Rädda Barnen. Detta har sannolikt lett till att antalet barn på flykt globalt har ökat till mer än 50 miljoner, den högsta siffran hittills, och antalet har mer än fördubblats sedan 2010.

Rädda Barnen har analyserat tillgängliga siffror från de 10 största flyktingkriserna under 2023 för att se hur många barn som tvingades fly sina hem under året.

Var med och gör världen bättre för barn varje dag!

Bli månadsgivare

Analysen visar att 10,5 miljoner barn – eller i genomsnitt cirka 29.000 per dag – under året uppskattades vara på flykt inom sitt eget land eller tvingades fly till ett annat land, med barn i Sudan och Somalia som de mest drabbade.

Verifierad statistisk för 2023 kommer först senare under 2024, men Rädda Barnen har analyserat de senaste siffrorna från bland annat FN:s internationella organisation för migration, IOM, och FN:s flyktingorgan, UNHCR. Antalet människor som är på flykt globalt har stigit till ett nytt rekord. Den senaste uppskattningen visar att 114 miljoner människor var på flykt i oktober 2023.

Antalet barn på flykt har fördubblats

Enligt FN utgör barn omkring 40 procent av världens internflyktingar. Detta innebär att många inte kan gå i skolan, inte har tillräckligt att äta, har liten tillgång till sjukvård och riskerar att utsättas för övergrepp och våld samt är i behov av psykosocialt stöd efter vad de har upplevt.

Antalet barn på flykt har ökat i snabbare takt än antalet vuxna, och har mer än fördubblats från cirka 20,6 miljoner 2010.

– Många barn tvingas fly om och om igen och förlorar nästan allt – tillgång till sjukvård, möjligheten att gå i skolan, mat och trygghet. Det gäller barn i konflikthärdar världen över, från Gaza och Syrien till Demokratiska republiken Kongo, säger Cecilia Chatterjee-Martinsen, Rädda Barnens globala humanitära chef. 

– Med våra insatser når vi de mest utsatta barnen och det är otroligt viktigt att det finns en långsiktig plan från givarsamfundet för att möta de växande humanitära behoven framöver.

De mest påverkade länderna

  • Sudan, efter att stora strider bröt ut i april förra året, har haft flest barn på flykt under 2023 med cirka 4,1 miljoner barn som tvingades fly från sina hem.
  • Somalia hade det näst största antalet barn på flykt under 2023, främst på grund av översvämningar, torka, konflikter och osäkerhet. Upp till 1,6 miljoner ytterligare barn kan ha fördrivits internt eller externt under 2023, vilket innebär att det totala antalet barn som fördrivits i Somalia uppgår till 2,4 miljoner.
  • Palestina finns också bland de fem platser där situationen försämrades mest under 2023. Rädda Barnens analys visade att omkring 890 000 barn hade lämnat sina hem i Gaza den 21 december 2023 efter att Israel inlett militära operationer som svar på attackerna mot Israel den 7 oktober. I slutet av 2023 var andelen av befolkningen som fördrivits inom Gaza på bara 10 veckor en av de högsta som registrerats globalt.

"När natten kommer är det kallt"

Shady, 40, en jordbrukare från norra Gaza, flydde till Al-Mawasi i södra Gaza med sin familj när bombningarna intensifierades. De bor nu i ett tält.

– Vi lämnade allt bakom oss. Alla våra ägodelar, allt vi äger, våra kläder och sängkläder, allt blev kvar, säger Shadi.

– Under dagen är det varmt inne i tältet. Och när natten kommer är det kallt. Det är iskallt fram till klockan sju på morgonen. Vi kryper in i våra kläder och våra barn kryper in i våra kläder för att värma oss.

Rädda Barnen stöder barn på flykt runt om i världen för att ge barn trygghet, utbildning, skydd, hälsovård och platser att leka och lära på.

*Sudan, Somalia, Demokratiska republiken Kongo (DRK), det ockuperade palestinska territoriet, Turkiet/Syrien (jordbävningen där i februari 2023), Afghanistan, Myanmar, Ukraina, Etiopien och Sydsudan.

Antalet flyktingar baseras på UNHCR:s data över flyktingflöden (från juni 2023).

Var med och gör världen bättre för barn varje dag!

Bli månadsgivare