En historia att vara stolt över

Vi på Rädda Barnen har kämpat för barnen i över hundra år. Ända sedan 1919 har vi jobbat långsiktigt och strategiskt för att för att förändra attityder och beteenden mot barn.

Vi har befriat barn från våld och övergrepp. Vi har gett dem utbildning och hopp om framtiden. Vi har fått regeringar att stifta lagar som skyddar barn och garanterar dem en bättre barndom. Vi spelade en avgörande roll i tillkomsten av FN:s barnkonvention som antogs 1989. 

Efter första världskriget kom alarmerande nyheter om att tre miljoner barn i Europa svalt på grund av handelsblockaden. Eldsjälen Eglantyne Jebb höll föredrag, spred appeller och delade ut flygblad, med målet att häva blockaden och sätta in humanitär hjälp. Inget barn skulle lida oförskyllt, inte heller på fiendesidan.

Kämpar för en bättre värld för barn

Den 19 maj 1919 arrangerade hon ett massmöte i Albert Hall vilket blev startskottet för Save the Children Fund. Eglantyne Jebb insåg att samhället måste förändras för att barn skulle få det bättre och hon var en av de första att formulera begreppet "barnets rättigheter".

Sex månader senare, den 19 november 1919, bildades Rädda Barnen i Sverige. Ordförande var Ellen Palmstierna och bland de aktiva fanns journalisterna Gerda Marcus och Elin Wägner.

Arbetet inriktade sig till en början på att lindra den värsta nöden för barn efter första världskriget.

Var med och gör världen bättre för barn varje dag!

Bli månadsgivare

Barn får mat av Rädda Barnen under svälten i Ryssland 1921-1923
Efter första världskriget, 1921-1923, rådde svält i Ryssland. Rädda Barnen delade ut över 157 miljoner ransoner med bland annat ris, bönor, mjölk och bröd till barn och deras familjer. Tack vare dessa måltider överlevde hundratusentals barn.

Från välgörenhet till barnrättsorganisation

Under mellankrigstiden låg fokus på barn i Sverige men det förändrades efter andra världskriget när människor i Sverige fick ökade insikter om att barn for illa i olika delar av världen.

Under 1970-talet omvandlades Rädda Barnen till en modern biståndsorganisation och alltmer av resurserna gick till att förändra situationen för barn i utvecklingsländer.

Rädda Barnen var mycket aktiva i tillkomsten av FN:s konvention om barnets rättigheter, Barnkonventionen, som antogs av FN:s generalförsamling 1989.

Med konventionen som inspiration och vägledning har vi sedan dess arbetat långsiktigt för att förbättra barns livsvillkor och för att stärka deras rättigheter.

Sedan 1999 är Rädda Barnen medlem i Internationella Rädda Barnen där vi nu är 28 medlemmar. 

Rädda Barnens tidslinje

20-tal: Rädda Barnens grundare skriver en deklaration om barns rättigheter, vilket är föregångaren till barnkonventionen. I mitten av 1920-talet ledde organisationen stödaktiviteter i 24 europeiska och asiatiska stater.

30-tal: Under mellankrigstiden var Rädda Barnen små. 1937 hade vi 260 medlemmar och fyra lokalföreningar i Sverige. Tio år senare hade medlemsantalet ökat till 47 000 och med totalt 150 lokalföreningar.

40-tal: Under andra världskriget transporterade över 70 000 finska barn och 10 000 tyska barn med hjälp av Röda Korset och Rädda Barnen till Sverige. På den tiden ansågs det bästa för barn som levde i konfliktzoner att placeras i fadderfamiljer. Det var traumatiskt för många barn att separeras från sina föräldrar på det sättet men synen på barns behov i konflikt var vid den här tiden rätt endimensionell.

Rädda Barnen drev barnvänliga platser under kriget. Dit kunde föräldralösa barn och unga komma för att leka och äta upp sig medan föräldrarna letade jobb och rensade de sönderbombade städerna. Även i dag skapar vi barnvänliga platser.

50-tal: Humanitärt fokus och barnhälsa präglar årtiondet. En miljon människor var på flykt efter Koreakriget. Rädda Barnen var på plats och delade ut mat, filtar, kläder och medicin. Rädda Barnen blev kvar i nästan två decennier med mödra-och barnavårdscentraler och bekämpning av tuberkulos.

60-tal: Svenska Rädda Barnen har varit på plats i Jemen sedan 1963. I dag är vi den största hjälporganisationen på plats i landet.

70-tal: Rädda Barnen inrättade en egen Barnombudsman (det dröjde till 1993 innan Sverige fick en statlig Barnombudsman) bedrev en intensiv kampanj mot våld och aga vilket resulterade i att Sverige som första land i världen fick ett förbud mot barnaga 1979. 1976 var Rädda Barnens medlemsrörelse som störst med 90 000 medlemmar och över 300 lokalföreningar.

80-tal: Rädda Barnen får konsultativ status i FN 1981. Efter intensivt arbete ratificeras Sverige barnkonventionen 1989.

90-tal: Rädda Barnen är med i en internationell kampanj mot landminor som får Nobels fredspris 1997. Under 90-talet arbetade lokalföreningarna intensivt med att sprida barnkonventionen till skolor, socialtjänst, polis och media.

00-tal: Rädda Barnen sätter upp en beredskapsstyrka av erfarna socialarbetare som kan rycka ut inom 72 timmar i katastrofer. 2003 bildar yngre medlemmar Rädda Barnens Ungdomsförbund. 2009 flyttar Sverigeprogrammet ut i landet, till fyra stora och sju mindre regionkontor, för att stötta frivilligarbetet i arbetet med att leva upp till barnkonventionen.

Större insatser under 00-talet

Tsunamin i Sydostasien 2004  
Med hjälp av våra givare genomförde vi en av de största insatserna i vår historia. Vår femåriga insats nådde en miljon barn och familjer. 

Kriget i Syrien
2011 startade kriget i Syrien och sedan dess har vi hjälpt de syriska barnen med näringsrik mat, rent vatten, läkarvård, psykosocialt stöd och utbildning. 

Läs om vårt arbete för barnen i Syrien.

Ebolaepidemin i västra Afrika 2014  
Vi nådde 4,6 miljoner barn och familjer med våra insatser under det dödligaste ebolautbrottet någonsin. Bland annat drev vi ett behandlingscenter som ökade landets kapacitet för ebolapatienter med 20 procent.

Konflikten och hungerkatastrofen i Jemen
Vi är på plats och behandlar svårt undernärda barn i en av världens största humanitära kriser. Vi har över 700 anställda i landet, 2 000 volontärer och flera lokala samarbetsorganisationer som varje dag arbetar för att barn ska överleva och utvecklas.    

Var med och gör världen bättre för barn varje dag!

Bli månadsgivare