En historia att vara stolt över

Vi på Rädda Barnen har kämpat för barnen i hundra år. Ända sedan 1919 har vi jobbat långsiktigt och strategiskt för att för att förändra attityder och beteenden mot barn.

Vi har befriat barn från våld och övergrepp. Vi har gett dem utbildning och hopp om framtiden. Vi har fått regeringar att stifta lagar som skyddar barn och garanterar dem en bättre barndom. Vi spelade en avgörande roll i tillkomsten av FNs barnkonvention som antogs 1989. 

Efter första världskriget kom alarmerande nyheter om att tre miljoner barn i Europa svalt på grund av handelsblockaden. Eldsjälen Eglantyne Jebb höll föredrag, spred appeller och delade ut flygblad, med målet att häva blockaden och sätta in humanitär hjälp. Inget barn skulle lida oförskyllt, inte heller på fiendesidan.

Kämpar för en bättre värld för barn

Den 19 maj 1919 arrangerade hon ett massmöte i Albert Hall vilket blev startskottet för Save the Children Fund. Eglantyne Jebb insåg att samhället måste förändras för att barn skulle få det bättre och hon var en av de första att formulera begreppet "barnets rättigheter".

Sex månader senare bildades Rädda Barnen i Sverige. Ordförande var Ellen Palmstierna och bland de aktiva fanns journalisterna Gerda Marcus och Elin Wägner.

Arbetet inriktade sig till en början på att lindra den värsta nöden för barn efter första världskriget.

Från välgörenhet till barnrättsorganisation

Under mellankrigstiden låg fokus på barn i Sverige men det förändrades efter andra världskriget när människor i Sverige fick ökade insikter om att barn for illa i olika delar av världen.

Under 1970-talet omvandlades Rädda Barnen till en modern biståndsorganisation och alltmer av resurserna gick till att förändra situationen för barn i utvecklingsländer.

Rädda Barnen var mycket aktiva i tillkomsten av FN:s konvention om barnets rättigheter, Barnkonventionen, som antogs av FN:s generalförsamling 1989.

Med konventionen som inspiration och vägledning har vi sedan dess arbetat långsiktigt för att förbättra barns livsvillkor och för att stärka deras rättigheter.

Sedan 1999 är Rädda Barnen medlem i Internationella Rädda Barnen där vi nu är 28 medlemmar. 

Med din hjälp kan vi fortsätta kämpa för en bättre värld för barnen

Bli månadsgivare idag!