Rädda Barnens organisation

Rädda Barnen är en medlemsorganisation, vars högsta beslutande organ är riksmötet. Riksmötet utser styrelse och ordförande och fattar beslut om verksamheten.

Den dagliga verksamheten drivs från kansliet i Sundbyberg utanför Stockholm och leds av generalsekreterare Elisabeth Dahlin. Ordförande för styrelsen är Lise Bergh.  

Hela organisationen – lokalföreningar, distrikt, regionkontor i Sverige och huvudkontoret i Sundbyberg – arbetar för att FN:s konvention om barnets rättigheter, Barnkonventionen, ska bli verklighet för barn i hela världen.

Vår medlemsrörelse

Våra medlemmar ingår i någon av våra lokalföreningar och distrikt över hela Sverige. Vi har också en ungdomsrörelse, Rädda Barnens Ungdomsförbund, där medlemmarna är aktiva i lokala och nationella arbetsgrupper.

Riksmötet hålls vartannat år. Då väljs en styrelse, genom medlemmarnas ombud, som sedan beslutar om verksamhetens inriktning och mål.

Internationella Rädda Barnen

Sedan Rädda Barnen startades 1919 har vi arbetat internationellt i samarbete med våra systerorganisationer. Samarbetet har sett olika ut över åren, men sedan 1999 är Rädda Barnen medlem i Internationella Rädda Barnen där vi nu är 30 medlemmar.

Till toppen

Hitta din lokalförening

Läs om vad Rädda Barnen gör på din ort.

Skapa medlemsinlogg
Är du medlem? Skapa ett användarkonto för att logga in till våra medlemssidor.

Varför engagerar du dig i Rädda Barnen?

Möt några av våra 76 000 medlemmar, och läs om varför de har valt att engagera sig i Rädda Barnen.

Riksmötesprotokoll 2016

Här kan du läsa det senaste Riksmötesprotokollet.

Kontakta oss

Besöksadress:

Landsvägen 39
Sundbyberg, Stockholm

Postadress:

Rädda Barnen
107 88 Stockholm

Organisationsnr: 802002-8638

Telefon: 08-698 90 00

Fax: 08-698 90 10
E-post: kundservice@rb.se

Ge en gåva:

Plusgiro: 90 2003-3
Bankgiro: 902-0033
Swish: 902 0033

90 konto, svensk insamlingskontroll
Stöd via telefon, chatt och mail.

Här finns information om Orostelefonen, Stödlinjen för ensamkommande barn och unga, stödchatten "Kärleken är fri" och Föräldratelefonen.

Våra partners