Rädda Barnens ledningsgrupp

Här presenteras Rädda Barnens ledningsgrupp.

Åsa Regnér

Generalsekreterare

Maria Frisk

Ställföreträdande generalsekreterare, chef Sverigeprogrammet

Jon Björk

Chef Verksamhetsstöd

Johan Bååthe

Chef Kommunikation och Insamling

Cecilia Chatterjee-Martinsen

Chef Internationella Programmet

Ekin Ergün Björstedt 

Chef Finansiering och Partnerskap

Linn Erngren

Tf chef HR

Jesper Nilsson

Tf chef Staben

Ulf Rickardsson

Chef Effekt och påverkan