Rädda Barnens ledningsgrupp

Här presenteras Rädda Barnens ledningsgrupp.

Jon Björk

Tf generalsekreterare

Tidigare anställningar: Affärsområdeschef Yrkeshögskola och Företagsutbildning, Lernia; Verksamhetsutvecklare, Lernia; Affärsutvecklare och IT- samt administrativ chef, tf Marknadschef, Nackademin; Management Konsult, Grant Thornton.

Maria Frisk

Ställföreträdande generalssekreterare, chef Sverigeprogrammet

Tidigare anställning: Rädda Barnen, Ställföreträdande chef Sverigeprogrammet 2018, Rädda Barnen, Regionchef  norra regionen 2010, Rädda Barnen, Verksamhetsutvecklare 2003.

Ulf Rickardsson

Chef Generalsekretariatet

Tidigare anställningar: Metodistkyrkan i Sverige, internationell chef; Diakonia, regionchef Södra Afrika, programchef för Afrika; Handläggar- och chefspositioner inom Rädda Barnen.

Anna Nordström

HR-chef

Tidigare anställningar: HR-chef Sophiahemmet, HR-chef och flera andra roller inom HR på Accenture i Sverige och Danmark

​Cecilia Chatterjee-Martinsen

Chef Internationella Programmet

Ekin Ergün Björstedt 

Avdelningschef Finansiering och Partnerskap

Tidigare anställningar: Samverkanschef på Stockholms universitet, Handelssekreterare och diplomat för Sverige i Turkiet, Centralasien och Israel på Business Sweden och Utrikesdepartementet, Projektledare inom hållbarhet på TeliaSonera, Konsult inom affärsutveckling och internationalisering.