Rädda Barnens ledningsgrupp

Här presenteras Rädda Barnens ledningsgrupp.

Åsa Regnér

Generalsekreterare

Alireza Malakuti

Chef verksamhetsstöd

Johan Bååthe

Chef Kommunikation och Insamling

Cecilia Chatterjee-Martinsen

Chef Internationella Programmet

Ekin Ergün Björstedt 

Chef Finansiering och Partnerskap

Carolina Åberg

Chef HR

Jesper Nilsson

Stabschef

Ulf Rickardsson

Chef Effekt och påverkan