Rädda Barnens ledningsgrupp

Här finns en lista över medlemmarna i Rädda Barnens ledningsgrupp, med befattning och en kort presentation.

Johannes Nilsson

Ställföreträdande generalsekreterare och chef för verksamhetsstöd

Tidigare anställningar: Interim CFO och Administrativ Direktör, Visit Sweden; Regionchef Vuxenutbildning, Lernia; Chef Verksamhetsutveckling, Lernia; Ekonomichef/Chef för Business Support, Coor Service Management; Chef Business Control, Coor Service Management.

Utbildning: Magisterexamen i Internationell ekonomi samt studier i psykologi, Högskolan i Jönköping. Studier i ekonomi och management, Indian Institute of Management & Norges Handelshögskola

Ulf Rickardsson

Strategichef

Tidigare anställningar: Metodistkyrkan i Sverige, internationell chef; Diakonia, regionchef Södra Afrika, programchef för Afrika; Handläggar- och chefspositioner inom Rädda Barnen.

Utbildning: studier i statsvetenskap, internationella relationer och religionsvetenskap, Göteborgs universitet. 

Charlotta Sterky

Chef Child Rights and Business

Tidigare anställningar: Flera chefspositioner på Rädda Barnen, bland annat inom kommunikation och påverkan. 1990-1992 Unicef i Genève, utbildning utveckling.

Utbildning: Fil kand samhällsvetarlinjen, internationella relationer.

Malin Morell

Chef Kommunikation & Insamling

Tidigare anställningar: Marknadschef och vd på bokförlag, arbetat för Rädda Barnen sedan 2008 bl.a. som pressansvarig, chef för kommunikation och biträdande avdelningschef.

Utbildning: Humaniora och statsvetenskap på Lunds universitet. Diplomerad Marknadsekonom, Företagsekonomiska Institutet.

Freddie Hellström

CFO / Ekonomichef

Tidigare anställningar: Ekonomichef Karolinska Institutet, institutionen för Fysiologi och Farmakologi; Ekonomichef Karolinska Institutet, Komparativ Medicin; Flertalet olika anställningar, Karolinska Institutet.

Utbildning: Magisterexamen i ekonomi; Linköpings Universitet & Blekinge tekniska högskola; Studier i teknik, statistik och matematik vid Gävle Högskola/Linköping Universitet; Studier inom offentlig upphandling & juridik vid Stockholms Universitet.

Anna Nordström

HR-chef

Tidigare anställningar: HR-chef Sophiahemmet; HR-chef, samt flera andra roller inom HR på Accenture i Sverige och Danmark

Utbildning: Linjen för Personal- och arbetslivsfrågor vid Lunds universitet

Lena Ingelstam

Chef Internationella Programmet

Tidigare anställningar: Avdelningschef för partnerskap och innovation på Sida, rådgivare inom mänskliga rättigheter, gender och demokrati på ambassaden i Tanzania, handläggare civila samhället samt chef för samverkan med civila samhället på Sida, regionchef på Diakonia i Sydamerika.

Utbildning: Nationalekonom med internationella relationer m.m. från Göteborgs Universitet, spanska

Ola Mattsson

Chef Sverigeprogrammet

Tidigare anställningar: Ordförande Röda Korsets Ungdomsförbund, Projektledare MR-Dagarna, Föreståndare DemokratiAkademin, Generalsekreterare Svenska Freds och Skiljedomsföreningen, Regionchef samt biträdande Sverigechef Rädda Barnen.

Utbildning: Poppius Journalistskola, Röda Korsets Folkhögskola.

Sofia Skoog

Chef Finansiering & Partnerskap

Tidigare anställningar: Nordisk CSR-chef, Dustin; försäljningschef, Dustin; Key Account Manager, Dustin; Key Account Manager, Cygate; Account Manager, TeliaSonera.

Utbildning: Juridik vid Lunds universitet och företagsekonomi vid Folkuniversitetet. Diplomerad hälsocoach och friskvårdsterapeut.