Rädda Barnens ledningsgrupp

Här finns en lista över medlemmarna i Rädda Barnens ledningsgrupp, med befattning och en kort presentation.

Helena Thybell

Generalsekreterare

Tidigare anställningar:  HR-chef för H&M-gruppen, Global Manager för H&M Foundation, verksamhetschef för Svenska Postkodstiftelsen, programansvarig för Röda Korsets verksamhet i Västafrika och generalsekreterare för Röda Korsets Ungdomsförbund. 

Ulf Rickardsson

Strategichef

Tidigare anställningar: Metodistkyrkan i Sverige, internationell chef; Diakonia, regionchef Södra Afrika, programchef för Afrika; Handläggar- och chefspositioner inom Rädda Barnen.

Utbildning: studier i statsvetenskap, internationella relationer och religionsvetenskap, Göteborgs universitet. 

Charlotta Sterky

Chef Child Rights and Business

Tidigare anställningar: Flera chefspositioner på Rädda Barnen, bland annat inom kommunikation och påverkan. 1990-1992 Unicef i Genève, utbildning utveckling.

Utbildning: Fil kand samhällsvetarlinjen, internationella relationer.

Jon Björk

T. f. Chef Kommunikation & Insamling

Tidigare anställningar: Affärsområdeschef Yrkeshögskola och Företagsutbildning, Lernia; Verksamhetsutvecklare, Lernia; Affärsutvecklare och IT- samt administrativ chef, tf Marknadschef, Nackademin; Management Konsult, Grant Thornton.

Utbildningar:
Ekonomie Magister Svenska Handelshögskolan i Vasa, Finland

Freddie Hellström

CFO / Ekonomichef

Tidigare anställningar: Ekonomichef Karolinska Institutet, institutionen för Fysiologi och Farmakologi; Ekonomichef Karolinska Institutet, Komparativ Medicin; Flertalet olika anställningar, Karolinska Institutet.

Utbildning: Magisterexamen i ekonomi; Linköpings Universitet & Blekinge tekniska högskola; Studier i teknik, statistik och matematik vid Gävle Högskola/Linköping Universitet; Studier inom offentlig upphandling & juridik vid Stockholms Universitet.

Anna Nordström

HR-chef

Tidigare anställningar: HR-chef Sophiahemmet; HR-chef, samt flera andra roller inom HR på Accenture i Sverige och Danmark

Utbildning: Linjen för Personal- och arbetslivsfrågor vid Lunds universitet

Lena Ingelstam

Chef Internationella Programmet

Tidigare anställningar: Avdelningschef för partnerskap och innovation på Sida, rådgivare inom mänskliga rättigheter, gender och demokrati på ambassaden i Tanzania, handläggare civila samhället samt chef för samverkan med civila samhället på Sida, regionchef på Diakonia i Sydamerika.

Utbildning: Nationalekonom med internationella relationer m.m. från Göteborgs Universitet, spanska

Ola Mattsson

Chef Sverigeprogrammet

Tidigare anställningar: Ordförande Röda Korsets Ungdomsförbund, Projektledare MR-Dagarna, Föreståndare DemokratiAkademin, Generalsekreterare Svenska Freds och Skiljedomsföreningen, Regionchef samt biträdande Sverigechef Rädda Barnen.

Utbildning: Poppius Journalistskola, Röda Korsets Folkhögskola.

Karin Gardes

T. f. Chef Finansiering & Partnerskap

Tidigare antällningar: Direktör Externa Relationer på IDEA (International Institute for Democracy and Electoral Assistance) i Stockholm, Kabinettsmedlem på EU-Kommissionen i Bryssel - Utvecklingssamarbete och Humanitär hjälp
Projektkoordinator, Liaison Officer och Projektutvecklare på IOM (International Organisation for Migration) i Rom, New York och Bryssel.

Utbildningar: Civilekonom Handelshögskolan i Stockholm, Post-graduate Master’s Degree från College of Europe i Brygge/Belgien.