Medlemsrörelsen

Medlemmarna är Rädda Barnens allra viktigaste resurs. Medlemmarna är organiserade i lokalföreningar över hela landet och arbetar för att förbättra livet och framtiden för utsatta barn.

Allt mer av de beslut som rör barn fattas på kommunal nivå och därför är det viktigt att bevaka barns rättigheter lokalt.

Våra medlemmar gör undersökningar om barns villkor, påverkar politiker i olika frågor och gör många praktiska insatser för barn.

En del svarar i vår föräldratelefon, andra besöker barn på flyktingförläggningar, hjälper elever med läxläsning eller håller i samtalsgrupper för unga.

Vill du också engagera dig i Rädda Barnen?

Läs mer om hur du kan engagera dig som medlem och volontär eller leta upp en lokalförening nära dig