Vår medlemsrörelse

Volontären Lena räcker Adam en maracas.

Medlemmarna är Rädda Barnens allra viktigaste resurs. De är organiserade i lokalföreningar över hela landet och arbetar för att förbättra livet och framtiden för barn i utsatta situationer.

I nästan alla Sveriges kommuner finns lokalföreningar där många av våra medlemmar arbetar aktivt för att för att skydda barn mot våld, diskriminering och utanförskap. 

Stärk barnens röst!

Bli medlem nu

Tillsammans är vi starka

Vi behöver stödet av våra medlemmar för att vara en stark medlemsorganisation som kan påverka politiker och andra makthavare att förbättra utsatta barns villkor.

Allt fler av de beslut som rör barn fattas på kommunal nivå och därför är det viktigt att bevaka barns rättigheter lokalt runt om i landet. Våra medlemmar gör undersökningar om barns villkor, påverkar politiker i olika frågor och gör många praktiska insatser för barn.

En del medlemmar svarar i vår föräldratelefon och andra besöker barn på flyktingförläggningar, hjälper elever med läxläsning eller håller i samtalsgrupper för unga.