Rädda Barnens styrelse

Styrelsen utses av Rädda Barnens medlemmar på Rädda Barnens riksmöte som äger rum vartannat år. Nedan skriver nuvarande styrelsemedlemmar kort om sitt engagemang i Rädda Barnen. Vid Rädda Barnens riksmöte 2018, valdes nuvarande styrelse.

Lise Bergh

(född 1948 i Stockholm), ordförande. Arbetsutskottet och internationella utskottet.

Jurist. Invald 2014, vald till ordförande 2016.

Lise har en gedigen erfarenhet av arbete med mänskliga rättigheter, jämlikhet och jämställdhet. Lise har tidigare varit generalsekreterare för svenska Amnesty International. Dessförinnan var hon statssekreterare med ansvar för bland annat mänskliga rättigheter, demokrati, integration, och nationella minoriteter. Och innan dess var hon ställföreträdande JämO.

– Jag har arbetat med mänskliga rättigheter under hela min yrkesverksamma tid och att nu få arbeta specifikt med barns rättigheter känns framförallt viktigt men också roligt. För mig är det avgörande att rättighetsperspektivet är grunden i vårt arbete och att vi arbetar långsiktigt genom lokala organisationer i de länder där vi har vår verksamhet. Lika viktigt är att vi är en stark medlemsorganisation i Sverige som driver barns rättigheter i Sverige och globalt. Det är bara så vi kan uppnå en bestående förändring i barns liv. Det har mitt arbete i Amnesty och nu i Rädda Barnen lärt mig.

– Det är också lika viktigt att "vi" är barn och vuxna tillsammans. Vi ska arbeta med barn. Barns delaktighet är deras rätt och utan barns röster och delaktighet kommer vi inte att nå målet om en värld som tillgodoser varje barns rätt till liv och utveckling, trygghet och skydd och rätt till delaktighet.

 

Ulrica Messing

(född 1968 i Hällefors), vice ordförande. Arbetsutskottet och internationella utskottet.

Invald 2018. Vald till vice ordförande 2018.

 

Cecilia Abrahamsson

(född 1984 i Stockholm) Ledamot. Arbetsutskottet och medlemsutskottet.

Invald 2014, vald till vice ordförande 2016. Arbetar som kommunikatör på Afrikagrupperna.

Cecilia har varit aktiv i Rädda Barnen i 15 år, både lokalt och nationellt. Hon började sitt engagemang i Skärholmens lokalförening och var en av grundarna av Rädda Barnens Ungdomsförbund, där hon var dess första ordförande mellan 2003-2006. Därefter var hon aktiv som projektledare och senare ordförande för Nätverket för Barnkonventionen, ett nationellt nätverk med över 40 organisationer som arbetar för att stärka barn och ungas rättigheter i Sverige. Hon ansvarade bland annat för rapporteringen av Nätverkets fjärde alternativrapport till FN:s Barnrättskommitté i Genève.

Cecilia har lång erfarenhet av att arbeta med internationellt utvecklingssamarbete, varav flera år som regionkommunikatör för en svensk biståndsorganisation baserad i Kenya. Under sin tid i Kenya engagerade hon sig ideellt i flera lokala barnrättsorganisationer.

– Att vara en del av världens största barnsrättsrörelse är ett livslångt uppdrag för barn och ungas rättigheter. Som vice ordförande vill jag verka för att barn och ungas egna perspektiv ska vara ledande i det arbetet vi gör.

 

Lars Axelsson

(Född 1961 i Stockholm) ledamot. Utskottet för kapitalförvaltning.

Marknadschef Telia Sverige sedan 2015. Har erfarenhet från konsultsidan inom kommunikationsbranschen i över 30 år och engagerad i en rad olika verksamheter kring samhällspåverkan.

– Jag har alltid engagerat mig i frågor som ligger nära mitt hjärta, allt ifrån mobbing, utsatta, missbruksproblem eller våld i nära relation. Om jag kan göra skillnad med mitt egna engagemang så vill jag göra det.

– Rädda Barnen har en unik position och möjlighet att påverka i barnrättsfrågor. Med min erfarenhet av kommunikation, mentorskap och att bygga starka kommunikationskoncept vill jag vara med och bidra till det.

 

Oliwer Karlsson

(född 1991 i Malmö), ledamot. Medlemsutskottet.

Genusvetare som till vardags jobbar med att tillgängliggöra demokrati, ungdomspolitik och inflytande för unga generellt och unga med funktionsvariation i synnerhet. Oliwer jobbar även med lokala överenskommelser för civilsamhället i lund och unga HBTQIA+ personers rättigheter.

Oliwers engagemang började i Allan, en samtalsgruppsverksamhet för killar i högstadiet. Därefter arbetade han som projektledare för att sedan engagera sig i Lunds styrelse och distrikt Skåne. Oliwer har också varit ledamot i Rädda Barnens Ungdomsförbundsstyrelse med ansvar för samverkan mellan organisationerna och även varit representant i riksstyrelsen på RBUF:s mandat.

– Jag är mycket engagerad i medlemsrörelsen och frågor som rör den. Vi står inför stora förändringar i omvärlden och Rädda Barnen med vår medlemsrörelse i spetsen behöver hitta sätt att bli mer flexibla på. Jag ser fram mot att jobba med öppnare typer av engagemang och ett tydligare VI i relation till den enorma internationella organisation vi är och tillhör.

 

Ingela Schmidt

(född 1964 i Umeå), ledamot. Revisionsutskottet.

IT Security Officer på SEB i Stockholm. Invald 2016.

Är journalist i botten men valde tidigt att gå till bankvärlden och har där arbetat inom både verksamhet och IT med ekonomi och operationell risk i många år. Innehaft högre ledartjänster som innefattat ansvar för verksamhet, personal och ekonomi med organisationseffektiviseringar i fokus. Sedan sex år är huvudområdet IT säkerhet med inriktning på globala IT compliancekrav.

– När jag blev mentor till en 14 årig tjej så insåg jag hur tuff skolvärlden är för de som verkligen vill satsa men där förutsättningarna inte alltid är de rätta. Då kom jag in i styrelsen för Rädda Barnens lokalförening i Täby och sedermera även Stockholms norra distrikt som jag varit ordförande för sedan 2013.

– Att se barn i ögonen, lyfta deras åsikter och stötta dem som har det tufft inom olika områden är lite av mitt kall i livet. Att dessutom kunna ge förutsättningar till stöd för de mest utsatta barnen är enormt viktigt, att ge dem tro på sig själva för att leva sin dröm om liv i trygghet och frihet.

 

Madeleine Sultán Sjöqvist

(född 1962 i Göteborg), ledamot. Arbetsutskottet och internationella utskottet.

Teol dr i religionssociologi, egen företagare, Uppsala.

Madeleine är sociolog med inriktning mot religion. Hon har bl a arbetat på Uppsala universitet och Södertörns högskola. I dag driver hon ett eget företag där hon som konsult hjälper företag, myndigheter och organisationer med frågor som har att göra med social hållbarhet och med värderingskonflikter i skärningspunkten mellan religion, genus och etnicitet.

I Rädda Barnen är jag också aktiv i Uppsalas lokalförening. I styrelsen tar jag med mig det lokala och regionala perspektivet till arbetet på riksnivå och på internationell nivå.

Jag är engagerad i Rädda Barnen för att jag vill göra världen och situationen för barn bättre, mer rättvis och mer jämlik. Som sociolog vet jag hur normer och värderingar i vardagen påverkar människor men också hur människor kan påverka och förändra normer och värderingar till det bättre och därigenom öka möjligheten för barn att få sina rättigheter tillgodosedda.

 

Raymond Mankowitz

Invald 2018. Ledamot.

Anders Ferbe

Invald 2018. Ledamot.

Per Hagman

Invald 2018. Ledamot.

Monica Burman

Invald 2018. Ledamot.

Monica Selin

Invald 2018. Ledamot.

Petter Martinsson

Ordinarie representant RBUF

Vendela Carlfjord

Ersättare RBUF

Emma Holmberg

adjungerad representant för Akademikerföreningen

 

Förtroendevalda revisorer

valda vid Rädda Barnens riksmöte 2018

Torbjörn Englund, ordinarie

Annika Draws, ersättare

 

Valberedning

vald vid Rädda Barnens riksmöte 2018


Ordförande

Marianne Omne-Pontén kontakt: valberedning@rb.se


Övriga ledamöter

Tomas Rydsmo

Inger Ashing

Mathias Casserlund

Ewa Back