Rädda Barnens styrelse

Styrelsen utses av Rädda Barnens medlemmar på Rädda Barnens riksmöte som äger rum vartannat år. Vid Rädda Barnens riksmöte september 2022, valdes nuvarande styrelse.

Maria Schillaci (ordförande)

Född 1971. Invald 2020. Maria Schillaci är leg psykolog med en gedigen erfarenhet av arbete med barn i utsatthet lokalt, nationellt och internationellt. Hon arbetar som programchef för Barnafrid, Linköpings universitet. Maria har erfarenhet från Rädda Barnen som ordförande i distriktsstyrelsen i Västmanland.

Anders Ferbe (vice ordförande)

Född 1954. Invald 2018. Anders är sedan juni 2020 ordförande för Arbetsförmedlingen och sedan mars 2020 är han utsedd av regeringen att vara samordnare för coronavirusets effekter på näringslivet. Anders är tidigare ordförande för IF Metall (2012-2017).

Josephine Bladh

Född 1985. Invald 2020. Driver konsultföretag som specialiserar sig på värderingar, strategiutveckling och ledarskapsfrågor inom både organisationer och företag.

Monica Burman

Född 1962. Invald 2018. Professor i rättsvetenskap vid Umeå universitet. I hennes arbete har hon särskilt belyst frågor som berör våld mot kvinnor och barn.

Ingela Schmidt

Född 1964. Invald 2016. Ingela arbetar idag för SEB som ansvarig för cyber- informationssäkerhet. Hon har under flera år varit aktiv i Rädda Barnen, bland annat som ordförande för Stockholms norra distrikt.

Monica Selin

Född 1960. Invald 2018. Monica har under många år varit partipolitiskt aktiv inom Kristdemokraterna, varav hennes senaste uppdrag är som regionråd i Västra Götalandsregionen med inriktning psykiatri. Hon har i sin roll bedrivit frågor som berör barn och unga med psykisk ohälsa.

Lars Heikensten

Född 1950. Lars är ekonomiedoktor, med inriktning på samhällsekonomi. Han har arbetat i den akademiska världen, i staten som bland annat riksbankschef, i den privata sektorn som chefekonom i Handelsbanken, i EU som ”riksrevisor” och senast som chef för Nobelstiftelsen. 

Terje Johansson 

Född 1964. Terje har erfarenhet av att leda organisationer som verkar i samhällets tjänst, framför allt inom bostadssektorn. Han är idag vd och koncernchef för Förvaltnings AB Framtiden.

Sofia Myrevik

Född 1977. Sofia har mer än tjugo års erfarenhet som ledare inom kommunikation, varumärke, krishantering och opinionsbildning. Inför valet 2014 drev hon tillsammans med Ecpat Sverige en social kampanj som engagerade civilsamhället och bidrog till skärpt lagstiftning för grovt barnpornografibrott. 

Henrik Allfram

Född 1968. Henrik är jurist och rättssociolog med lång erfarenhet av internationella utvecklingsfrågor med inriktning på mänskliga rättigheter, demokratiseringsprocesser och det civila samhällets utveckling. Sedan 2010 driver han företaget Rightshouse, som arbetar med att bistå och utvärdera organisationer som på olika håll i världen verkar för att stärka de mänskliga rättigheterna. Henrik har tidigare varit anställd av FN:s kontor för mänskliga rättigheter, Human Rights Watch och andra enskilda organisationer. Han sitter för tillfället i styrelsen för Just Finance International samt The Better Governance Project. 

Negin Amirekthiar

Född 1985. Negin har arbetat med juridiska frågor med fokus på barn och unga, både strategiskt på myndighet samt nära målgruppen. Idag är Negin verksam som advokat där hon främst arbetar med brottmål samt LVU-mål  med fokus på barn och unga. Mellan 2018 och 2022 arbetade hon som utvecklingsledare och sakkunnig i det nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Karim Zendegani

Karim arbetar idag som avdelningschef för demokrati och medborgarservice vid Göteborgs Stad. Han har arbetat åtta år på Röda Korset i Göteborg som flyktingkonsulent och samordnare för insatser i Stockholms, Göteborgs och Malmös socioekonomiskt utsatta områden. Inom Göteborgs Stad arbetar Karim med hållbarhets-, integrations- och delaktighetsfrågor. Han har ett särskilt uppdrag som ansvarig chef för Romano Center i väst som arbetar med att stödja romers integrering och rättigheter i samhället. 

Sabil Khan

Född 1989. Föreningsutvecklare för Riksförbundet HjärtLung, vice ordförande i lokalföreningen i Västerort, har varit ledamot i organisationsutredningens samordningsgrupp. Har en masterexamen i demografi, med fokus på grannskapseffekters påverkan på barn.

Övriga förtroendevalda positioner:

Förtroendevalda revisorer

Gay Ljungberg, ordinarie
Annika Draws, ersättare
Erik Albenius, ordinarie
Cecilia Luther, ersättare

Valberedningen

Valberedningen nås på valberedning@rb.se

Henrik Holmquist (ordförande)
Kajsa Eklund
Britta Öström
Gunnel Eneroth
Gustavo Nazar Toro
Gustaf Åberg