Rädda Barnens styrelse

Styrelsen utses av Rädda Barnens medlemmar på Rädda Barnens riksmöte som äger rum vartannat år. Vid Rädda Barnens riksmöte september 2020, valdes nuvarande styrelse.

Jens Orback 

Jens Orback blev invald i riksstyrelsen 2020 och är ordförande. Jens är född 1959 och är bosatt i Stockholm. Han är VD för Global Challenges Foundation och har en bakgrund bland annat som generalsekreterare för Olof Palmes Internationella Center, som journalist och som minister med ansvar för demokrati-, storstads-, integrations- och jämställdhetsfrågor.

Cecilia Abrahamsson

Cecilia Abrahamsson blev invald i riksstyrelsen 2014 och är vice ordförande. Cecilia är född 1984 och bor i Stockholm. Cecilia har varit aktiv i Rädda Barnen sedan 2001 och har bland annat haft uppdrag som ordförande för Rädda Barnens ungdomsförbund. Hon har sedan dess haft diverse uppdrag inom barnrättighetsfrågor både nationellt och internationellt.

Lars Axelsson

Lars Axelsson blev invald som ledamot i riksstyrelsen 2016. Lars är född 1961 och bor i Stockholm. Lars arbetar sedan 2015 som kommunikationschef för Telia Sverige och har lång erfarenhet som kommunikationskonsult. Han har i yrkeslivet varit engagerad i flertalet samhällspåverkande verksamheter, bland annat om påverkansarbete kring mobbning och våld i nära relationer.

Monica Burman

Monica Burman blev invald som ledamot i riksstyrelsen 2018. Monica är född 1962 och bor i Umeå. Hon arbetar idag som professor i rättsvetenskap vid Umeå universitet. I hennes arbete har hon särskilt belyst frågor som berör våld mot kvinnor och barn.

Ingela Schmidt

Ingela Schmidt blev invald som ledamot i riksstyrelsen 2016. Ingela är sedan 2018 utsedd av styrelsen att vara Child Safeguarding Trustee. Hon är född 1964 och bosatt i Solna. Ingela har under flera år varit aktiv i Rädda Barnen, bland annat som ordförande för Stockholms norra distrikt. I sitt yrkesliv är hon verksam inom bank och finans där hon huvudsakligen har arbetat med frågor som berör IT-säkerhet och operationell risk, däribland många år i ledande positioner.

Oliwer Karlsson

Oliwer Karlsson blev invald som ordinarie ledamot i riksstyrelsen 2016. Dessförinnan var han ungdomsförbundets representant i riksstyrelsen. Oliwer är född 1991 och bosatt i Malmö. Han har varit aktiv inom Rädda Barnen under flera år. Han har även varit aktiv i Rädda Barnens ungdomsförbund, lokalt och nationellt, där han arbetade med operativ verksamhet och innehaft förtroendevalda positioner.

Raymond Mankowitz

Raymond Mankowitz blev invald som ledamot i riksstyrelsen 2018. Han är född 1963 och bosatt i Stockholm. I sitt yrkesliv har han bland annat arbetat som kommunikationsdirektör. Raymond har cirka tjugofem års erfarenhet av arbete med mångfalds- och integrationsfrågor, varav tio år som ordförande i McDonalds barnfond.

Monica Selin

Monica Selin blev invald som ledamot i riksstyrelsen 2018. Hon är född 1960 och är bosatt i Sjuntorp. Monica har under många år varit partipolitiskt aktiv inom Kristdemokraterna, varav hennes senaste uppdrag är som regionråd i Västra Götalandsregionen med inriktning psykiatri. Hon har i sin roll bedrivit frågor som berör barn och unga med psykisk ohälsa.

Anders Ferbe

Anders Ferbe blev invald som ledamot i riksstyrelsen 2018. Han är född 1954 och bosatt i Stockholm. Anders är idag ordförande i regeringens Valideringsdelegation, samt är utredare för stöd kring korttidsarbete. Sedan mitten på sjuttiotalet har Anders varit fackligt aktiv, bland annat som ordförande för IF Metall 2012-2017. I sitt yrkesliv har han både arbetat lokalt, nationellt och internationellt.

Josephine Bladh

Josephine Bladh blev invald i riksstyrelsen 2020. Hon är född 1986 och bosatt i Göteborg. Hon har bred erfarenhet av verksamheter inom civilsamhället (KFUM, Studieförbundet,Vuxenskolan, Förbundet Vi Unga, SVEA). Josephine är konsult i eget företag med fokus på transformation avvärderingar, chefskap och strategi. Hon är också Ledamot och kanslichef i Konung Gustav V:s 90-årsfond.

Maria Schillaci

RBUF:s representanter

Valda vid RBUF:s riksmöte 2020 (uppdateras inom kort).

Övriga förtroendevalda positioner:

Förtroendevalda revisorer

Ordinarie: Erik Albenius

Ersättare: Cecilia Luther

Valberedningen

Valberedningen nås på valberedning@rb.se

Ewa Back

Tomas Rydsmo

Gunnel Eneroth

Britta Öström