Rädda Barnens styrelse

Styrelsen utses av Rädda Barnens medlemmar på Rädda Barnens riksmöte som äger rum vartannat år. Vid Rädda Barnens riksmöte september 2020, valdes nuvarande styrelse.

Jens Orback (ordförande)

Född 1959. Invald 2020. Fil.kand. i nationalekonomi. Idag verksam som VD i Global Challenges Foundation. Tidigare integrations- och jämställdhetsminister (2004-2006) och därefter generalsekreterare i Olof Palmes internationella center. Tidigare verkat som journalist och författare.

Cecilia Abrahamsson (vice ordförande)

Född 1984. Invald 2014. Fil.mag. i barn- och ungdomsvetenskap. Cecilia har varit aktiv i Rädda Barnen sedan 2001 och har bland annat grundat och varit ordförande i Rädda Barnens Ungdomsförbund. Hon har sedan dess haft diverse uppdrag inom barnrättighetsfrågor både nationellt och internationellt.

Lars Axelsson

Född 1961. Invald 2016. Examen från Berghs School of Communication. Flerårig erfarenhet arbete med marknads- och varumärkesfrågor, bland annat som varumärkeschef hos Telia.

Josephine Bladh

Född 1985. Invald 2020. Driver konsultföretag som specialiserar sig på värderingar, strategiutveckling och ledarskapsfrågor inom både organisationer och företag.

Monica Burman

Född 1962. Invald 2018. Professor i rättsvetenskap vid Umeå universitet. I hennes arbete har hon särskilt belyst frågor som berör våld mot kvinnor och barn.

Anders Ferbe

Född 1954. Invald 2018. Anders är sedan juni 2020 ordförande för Arbetsförmedlingen och sedan mars 2020 är han utsedd av regeringen att vara samordnare för coronavirusets effekter på näringslivet. Anders är tidigare ordförande för IF Metall (2012-2017).

Oliwer Karlsson

Född 1991. Invald 2016. Fil.kand. i genusvetenskap. Oliwer har varit aktiv inom Rädda Barnen under flera år. Han har även varit aktiv i Rädda Barnens ungdomsförbund, lokalt och nationellt, där han arbetade med operativ verksamhet och innehaft förtroendevalda positioner.

Raymond Mankowitz

Född 1963. Invald 2018. Civilingenjör och civilekonom. Idag verksam som konsult inom kommunikation och management efter tjugofem år hos McDonald’s i Sverige, bland annat 15 år som kommunikationschef. Hos McDonald’s var han ordförande för Ronald McDonald Barnfond.

Maria Schillaci

Född 1971. Invald 2020. Maria Schillaci är leg psykolog med en gedigen erfarenhet av arbete med barn i utsatthet lokalt, nationellt och internationellt. Hon arbetar som programchef för Barnafrid, Linköpings universitet. Maria har erfarenhet från Rädda Barnen som ordförande i distriktsstyrelsen i Västmanland.

Ingela Schmidt

Född 1964. Invald 2016. Ingela arbetar idag för SEB som ansvarig för cyber- informationssäkerhet. Hon har under flera år varit aktiv i Rädda Barnen, bland annat som ordförande för Stockholms norra distrikt.

Monica Selin

Född 1960. Invald 2018. Monica har under många år varit partipolitiskt aktiv inom Kristdemokraterna, varav hennes senaste uppdrag är som regionråd i Västra Götalandsregionen med inriktning psykiatri. Hon har i sin roll bedrivit frågor som berör barn och unga med psykisk ohälsa.

RBUF:s representanter

Valda vid RBUF:s barnrättskongress 2020.
Hanna Thessén, ordinarie
Josefin Stenbeck, ersättare

Övriga förtroendevalda positioner:

Förtroendevalda revisorer

Gay Ljungberg, ordinarie
Annika Draws, ersättare

Valberedningen

Valberedningen nås på valberedning@rb.se

Ewa Back (ordförande)
Tomas Rydsmo
Britta Öström
Gunnel Eneroth
Maliha Khan
Henrik Holmquist