Rädda Barnens styrelse

Styrelsen utses av Rädda Barnens medlemmar på Rädda Barnens riksmöte som äger rum vartannat år. Vid Rädda Barnens riksmöte september 2018, valdes nuvarande styrelse.

Vid Rädda Barnens riksmöte 2018, valdes följande personer till riksstyrelsen.

Lise Bergh

Lise Bergh blev invald i riksstyrelsen 2014 och är ordförande sedan 2016. Hon är född 1948 och bosatt i Stockholm. Lise har en gedigen erfarenhet av arbete med mänskliga rättigheter, jämlikhet och jämställdhet. Lise har tidigare varit generalsekreterare för svenska Amnesty International. Dessförinnan arbetade hon som statssekreterare med ansvar för bland annat mänskliga rättigheter, demokrati, integration, och nationella minoriteter.

Ulrica Messing

Ulrica Messing blev invald som vice ordförande i riksstyrelsen 2018. Hon är född 1968 och bosatt i Kosta. Ulrica har drygt tjugofem års erfarenhet från partipolitik, bland annat som riksdagsledamot för socialdemokraterna i sjutton år. Under denna period var hon statsråd i tio år med ansvar för frågor som berör ungdomsfrågor, jämställdhet och integration. Idag driver hon en egen butik i Kosta samtidigt som hon är verksam i flertalet bolagsstyrelser.

Obs! Ulrica Messing är sedan 2019-06-01 inte vice ordförande. 

Cecilia Abrahamsson

Cecilia Abrahamsson blev invald i riksstyrelsen 2014 och var vice ordförande under mandatperioden 2016-2018. Sedan 2018 är hon ledamot. Cecilia är född 1984 och bor i Stockholm. Cecilia har varit aktiv i Rädda Barnen sedan 2001 och har bland annat haft uppdrag som ordförande för Rädda Barnens ungdomsförbund. Hon har sedan dess haft diverse uppdrag inom barnrättighetsfrågor både nationellt och internationellt.

Lars Axelsson

Lars Axelsson blev invald som ledamot i riksstyrelsen 2016. Lars är född 1961 och bor i Stockholm. Lars arbetar sedan 2015 som kommunikationschef för Telia Sverige och har lång erfarenhet som kommunikationskonsult. Han har i yrkeslivet varit engagerad i flertalet samhällspåverkande verksamheter, bland annat om påverkansarbete kring mobbning och våld i nära relationer.

Monica Burman

Monica Burman blev invald som ledamot i riksstyrelsen 2018. Monica är född 1962 och bor i Umeå. Hon arbetar idag som professor i rättsvetenskap vid Umeå universitet. I hennes arbete har hon särskilt belyst frågor som berör våld mot kvinnor och barn.

Ingela Schmidt

Ingela Schmidt blev invald som ledamot i riksstyrelsen 2016. Ingela är sedan 2018 utsedd av styrelsen att vara Child Safeguarding Trustee. Hon är född 1964 och bosatt i Solna. Ingela har under flera år varit aktiv i Rädda Barnen, bland annat som ordförande för Stockholms norra distrikt. I sitt yrkesliv är hon verksam inom bank och finans där hon huvudsakligen har arbetat med frågor som berör IT-säkerhet och operationell risk, däribland många år i ledande positioner.

Oliwer Karlsson

Oliwer Karlsson blev invald som ordinarie ledamot i riksstyrelsen 2016. Dessförinnan var han ungdomsförbundets representant i riksstyrelsen. Oliwer är född 1991 och bosatt i Malmö. Han har varit aktiv inom Rädda Barnen under flera år. Han har även varit aktiv i Rädda Barnens ungdomsförbund, lokalt och nationellt, där han arbetade med operativ verksamhet och innehaft förtroendevalda positioner.

Raymond Mankowitz

Raymond Mankowitz blev invald som ledamot i riksstyrelsen 2018. Han är född 1963 och bosatt i Stockholm. I sitt yrkesliv har han bland annat arbetat som kommunikationsdirektör. Raymond har cirka tjugofem års erfarenhet av arbete med mångfalds- och integrationsfrågor, varav tio år som ordförande i McDonalds barnfond.

Monica Selin

Monica Selin blev invald som ledamot i riksstyrelsen 2018. Hon är född 1960 och är bosatt i Sjuntorp. Monica har under många år varit partipolitiskt aktiv inom Kristdemokraterna, varav hennes senaste uppdrag är som regionråd i Västra Götalandsregionen med inriktning psykiatri. Hon har i sin roll bedrivit frågor som berör barn och unga med psykisk ohälsa.

Madeleine Sultán Sjöqvist

Madeleine Sultán Sjöqvist blev invald som ledamot i riksstyrelsen 2016 och är sedan 2019-06-17 tf vice ordförande. Hon är född 1962 och är bosatt i Uppsala. Madeleine är teologie doktor med inriktning religionssociologi och har arbetat på Uppsala universitet och Södertörns högskola. Numera är hon egenföretagare och arbetar med att konsultera företag, myndigheter och organisationer i frågor som berör social hållbarhet och värderingskonflikter i relation till skärningspunkten mellan religion, genus och etnicitet.

Anders Ferbe

Anders Ferbe blev invald som ledamot i riksstyrelsen 2018. Han är född 1954 och bosatt i Stockholm. Anders är idag ordförande i regeringens Valideringsdelegation, samt är utredare för stöd kring korttidsarbete. Sedan mitten på sjuttiotalet har Anders varit fackligt aktiv, bland annat som ordförande för IF Metall 2012-2017. I sitt yrkesliv har han både arbetat lokalt, nationellt och internationellt.

Per Hedman

Per Hedman blev invald som ledamot i riksstyrelsen 2018. Han är född 1948 och bosatt i Östersund. Han har varit medlem och aktiv i Rädda Barnen på lokal nivå under nästan fyrtio år. I sitt yrkesliv arbetade han som barnläkare.

RBUF:s representanter

Valda vid RBUF:s riksmöte 2018.

För närvarande saknar RBUF en ordinarie ledamot i riksstyrelsen.

Matilda Carlund, ersättare

Övriga förtroendevalda positioner:

Förtroendevalda revisorer

Torbjörn Englund, ordinarie

Annika Draws, ersättare

Valberedningen

Valberedningen nås på valberedning@rb.se

Marianne Omne-Pontén, ordförande

Tomas Rydsmo

Mathias Casserlund

Ewa Back