Rädda Barnens styrelse

Styrelsen utses av Rädda Barnens medlemmar på Rädda Barnens riksmöte som äger rum vartannat år. Vid Rädda Barnens riksmöte september 2022, valdes nuvarande styrelse.

Maria Schillaci (ordförande)

Född 1971. Invald 2020. Maria Schillaci är leg psykolog med en gedigen erfarenhet av arbete med barn i utsatthet lokalt, nationellt och internationellt. Hon arbetar idag som strateg för barnrätt och demokrati på Västerås stad och har tidigare arbetat som programchef för Barnafrid, Linköpings universitet. Maria har erfarenhet från Rädda Barnen som ordförande i distriktsstyrelsen i Västmanland. 

Anders Ferbe (vice ordförande)

Född 1954. Invald 2018. Anders är sedan juni 2020 ordförande för Arbetsförmedlingen och sedan mars 2020 är han utsedd av regeringen att vara samordnare för coronavirusets effekter på näringslivet. Anders är tidigare ordförande för IF Metall (2012-2017).

Henrik Allfram

Född 1968. Henrik är jurist och rättssociolog med lång erfarenhet av internationella utvecklingsfrågor med inriktning på mänskliga rättigheter, demokratiseringsprocesser och det civila samhällets utveckling. Han driver företaget Rightshouse och har tidigare varit anställd av FN:s kontor för mänskliga rättigheter och Human Rights Watch.

Negin Amirekhtiar

Född 1985. Negin är jurist och kommer senast från att ha arbetat som advokat på advokatbyrå där hon främst arbetade med brottmål samt LVU-mål med fokus på barn och unga. Däribland har hon arbetat i det Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck. Idag är Negin anställd på Jämställdhetsmyndigheten där hon arbetar med samma frågor.   

Josephine Bladh

Född 1985. Invald 2020. Driver konsultföretag som specialiserar sig på värderingar, strategiutveckling och ledarskapsfrågor inom både organisationer och företag.

Monica Burman

Född 1962. Invald 2018. Professor i rättsvetenskap vid Umeå universitet. I hennes arbete har hon särskilt belyst frågor som berör våld mot kvinnor och barn.

Lars Heikensten

Född 1950. Lars är ekonomiedoktor, med inriktning på samhällsekonomi. Han har arbetat i den akademiska världen, i staten som bland annat riksbankschef, i den privata sektorn som chefekonom i Handelsbanken, i EU som ”riksrevisor” och senast som chef för Nobelstiftelsen. 

Terje Johansson 

Född 1964. Terje har erfarenhet av att leda organisationer som verkar i samhällets tjänst, framför allt inom bostadssektorn. Han är idag vd och koncernchef för Förvaltnings AB Framtiden.

Sabil Khan

Född 1989. Föreningsutvecklare för Riksförbundet HjärtLung, vice ordförande i lokalföreningen i Västerort, har varit ledamot i organisationsutredningens samordningsgrupp. Har en masterexamen i demografi, med fokus på grannskapseffekters påverkan på barn.

Sofia Myrevik

Född 1977. Sofia har mer än tjugo års erfarenhet som ledare inom kommunikation, varumärke, krishantering och opinionsbildning. Inför valet 2014 drev hon tillsammans med Ecpat Sverige en social kampanj som engagerade civilsamhället och bidrog till skärpt lagstiftning för grovt barnpornografibrott. 

Ingela Schmidt

Född 1964. Invald 2016. . Ingela arbetar idag som säkerhetsstrateg på Länsförsäkringar AB. Hon har under flera år varit aktiv i Rädda Barnen, bland annat som ordförande för Stockholms norra distrikt.

Monica Selin

Född 1960. Invald 2018. Monica har under många år varit partipolitiskt aktiv inom Kristdemokraterna, varav hennes senaste uppdrag är som regionråd i Västra Götalandsregionen med inriktning psykiatri. Hon har i sin roll bedrivit frågor som berör barn och unga med psykisk ohälsa.

Övriga förtroendevalda positioner:

Förtroendevalda revisorer

Gay Ljungberg, ordinarie
Annika Draws, ersättare
Erik Albenius, ordinarie
Cecilia Luther, ersättare

Valberedningen

Valberedningen nås på valberedning@rb.se

Henrik Holmquist (ordförande)
Kajsa Eklund
Britta Öström
Gunnel Eneroth
Gustavo Nazar Toro
Gustaf Åberg