Rädda Barnens organisation

Rädda Barnen är en del av en global rörelse med verksamhet i 118 länder. I Sverige är vi en demokratisk, partipolitiskt och religiöst obunden medlemsorganisation som finns på plats i nästan alla Sveriges kommuner.

Svenska Rädda Barnen är en medlemsorganisation, vars högsta beslutande organ är riksmötet. Vid riksmötet, som hålls vartannat år, väljs en styrelse som beslutar om verksamhetens inriktning och mål. Ordförande för styrelsen är Maria Schillaci.

Hundratals lokalföreningar

Rädda Barnens över 55.000 medlemmar är organiserade i cirka 130 lokalföreningar runt om i landet. Lokalföreningarna är sammanslutna i 25 distrikt. Lokalföreningar och distrikt arbetar på sina lokala orter med att bygga upp verksamhet för barn, utveckla nätverk och har kanaler till lokala beslutsfattare. De är också engagerade i Rädda Barnens olika kampanjer, påverkansarbete och i det internationella humanitära arbetet. Läs om vad våra medlemmar gör för barnen. 

Vi har också en ungdomsrörelse, Rädda Barnens Ungdomsförbund, där medlemmarna är aktiva i lokala och nationella arbetsgrupper.

Vårt kansli i Stockholm

Rädda Barnens dagliga verksamhet drivs från kansliet i Alvik utanför Stockholm. Här jobbar våra medarbetare med barnrättsfrågor i Sverige och internationellt samt med att se till att det finns ekonomiska och personella resurser för att genomföra vår verksamhet för barn. 

11 regionkontor

Vår verksamhet i Sverige bedrivs via 11 regionkontor runt om i landet som arbetar för att stärka distrikt och lokalföreningar. Det innebär bland annat att genomföra medlemsutbildningar, hjälpa föreningar att få igång verksamheter och att ge stöd vid kontakter med media.

Målet i Sverige är att Rädda Barnen ska ha lokalföreningar i varje kommun och vara en självständig och stark aktör för barns rättigheter i det egna området. För det krävs att varje lokalförening har rätt kontakter och stor kapacitet. Våra regionkontor stöttar lokalföreningarna att nå dit!

Internationella Rädda Barnen

Rädda Barnen är medlem i Internationella Rädda Barnen, Save the Children International. Tillsammans är vi nu 28 medlemmar som har verksamhet i 118 länder. Verksamheten omfattar tusentals projekt, från långsiktigt utvecklingsbistånd och opinionsbildning till katastrofinsatser. Samarbetet koordineras från ett sekretariat i London och styrs av gemensamma regler och överenskommelser som medlemsorganisationerna beslutat om.

På Internationella Rädda Barnens årliga medlemsmöte träffas ordföranden och generalsekreterare i de 28 medlemsorganisationerna för att diskutera gemensamma strategiska frågor och besluta om riktlinjer för samarbetet.

Läs mer om internationella Rädda Barnen 

Gemensamt globalt mål

Hela organisationen – lokalföreningar, distrikt, regionkontor, huvudkontoret i Alvik och Save the Children International – arbetar för att FN:s konvention om barnets rättigheter, Barnkonventionen, ska bli verklighet för barn i hela världen.

Var med och gör världen bättre för barn varje dag!

Bli månadsgivare