Rädda Barnens organisation

Rädda Barnen är en medlemsorganisation, vars högsta beslutande organ är riksmötet. Riksmötet utser styrelse och ordförande och fattar beslut om verksamheten.

Den dagliga verksamheten drivs från kansliet i Alvik utanför Stockholm och leds av ställföreträdande generalsekreterare Johannes Nilsson. Ordförande för styrelsen är Lise Bergh.  

Hela organisationen – lokalföreningar, distrikt, regionkontor i Sverige och huvudkontoret i Alvik – arbetar för att FN:s konvention om barnets rättigheter, Barnkonventionen, ska bli verklighet för barn i hela världen.

Vår medlemsrörelse

Våra medlemmar ingår i någon av våra lokalföreningar och distrikt över hela Sverige. Vi har också en ungdomsrörelse, Rädda Barnens Ungdomsförbund, där medlemmarna är aktiva i lokala och nationella arbetsgrupper.

Riksmötet hålls vartannat år. Då väljs en styrelse, genom medlemmarnas ombud, som sedan beslutar om verksamhetens inriktning och mål.

Internationella Rädda Barnen

Sedan Rädda Barnen startades 1919 har vi arbetat internationellt i samarbete med våra systerorganisationer. Samarbetet har sett olika ut över åren, men sedan 1999 är Rädda Barnen medlem i Internationella Rädda Barnen där vi nu är 28 medlemmar.