Om Snacka Tryggt

Alltför många barn utsätts för våld i sin vardag, men upplever det svårt att prata om. Vi vill att fler barn ska känna sig trygga med att prata om våld med vuxna i skolan, så att fler kan få hjälp i ett tidigt skede.

Snacka tryggt – om våld är ett treårigt projekt som drivs av Rädda Barnen och Barnafrid, vid Linköpings universitet. Projektet finansieras av Allmänna arvsfonden. I projektet är barnråd, ungdomsråd, Rädda Barnens ungdomsförbund och FUB involverade som experter

Om projektet

Att på ett tryggt sätt lyfta temat våld i klassrummet, är ett steg på vägen för att ge barn ett språk och göra våld pratbart. Det ger också barn ökad kunskap om vad våld är, gränser och barns rättigheter.

Det är viktigt att pedagoger och andra vuxna i skolan som träffar barn i sitt arbete, får verktyg för att kunna möta dem. När ett barn som utsätts för våld berättar om det, kan det vara svårt att veta hur man ska svara och agera. 

Våren 2024 släpper Rädda Barnen tillsammans med Barnafrid "Snacka tryggt – om våld" som ger alla vuxna i skolan möjlighet att träna på svåra samtal om våld, utbildning och en gemensam kunskapsgrund. 

Snacka tryggt - om våld innehåller:

  • Utbildning för alla vuxna i skolan
  • Verktygslåda med checklistor och mallar
  • Stöd till elevhälsan
  • Klassrumsupplägg med lärarhandledning