Snacka tryggt gör det lättare att prata om våld

Många barn som utsätts för våld berättar aldrig om det. Och om någon får veta, är det oftast en kompis. Därför finns Snacka tryggt om våld mot barn - som rustar alla vuxna på skolan, engagerar elever från årskurs 4 och stärker elevhälsan.

Trygghet bygger mod. Snacka tryggt gör det lättare att prata om våld mot barn, för både vuxna och barn. Upplägget har tre steg: rusta alla vuxna, engagera elever och stärka elevhälsan.

Rustar alla vuxna på skolan

Snacka tryggt ger alla vuxna i skolan kunskap och förståelse för att upptäcka och bemöta barn som utsatts för våld, genom en gemensam kunskapsgrund och möjlighet att öva på svåra samtal. Ta del av materialet tilsammans på APT:er eller enskilt. 

  • Aktuell och relevant kunskap om våld mot barn
  • Skolan som en trygg och läkande plats
  • Digitala, scenariobaserade övningssamtal med barn
  • Stärkt samarbete mellan skolan och socialtjänst

Engagerar elever

Att på ett tryggt sätt lyfta temat våld i klassrummet, är ett steg på vägen för att ge barn ett språk och göra våld lättare att prata om. Det ger också barn ökad kunskap om vad våld är, gränser och barns rättigheter. Snacka tryggts andra del är fyra pedagogiska och varierande lektionspass för elever från årskurs 4 i grundskolan och anpassad grundskola.

Stärker elevhälsan

Frågor och stöd att använda i samtal med eleverna. Materialet fungerar sömlöst med de andra delarna i Snacka tryggt och hjälper dig att fånga upp och ge stöd till barn som utsatts för våld.

Om projektet

Snacka tryggt – om våld mot barn är ett treårigt projekt som drivs av Rädda Barnen och Barnafrid, vid Linköpings universitet. Barnråd, ungdomsråd, Rädda Barnens ungdomsförbund och FUB har varit med och tagit fram Snacka tryggt. Projektet finansieras av Allmänna arvsfonden. 

Till startsidan för Snacka tryggt