TMO – stöd till barn som upplevt svåra händelser

Viktiga vuxna kan göra skillnad för barn och unga i utsatta livssituationer. Traumamedveten omsorg vägleder viktiga vuxna i hur de kan hjälpa barn och unga att återhämta sig efter ett trauma.

Rädda Barnens utbildningar planeras och genomförs av Rädda Barnen Välfärd. Varmt välkomna att läsa mer om TMO på Rädda Barnen Välfärds hemsida.

För mer information och bokning

Till Rädda Barnen Välfärd