TMO - stöd till barn som upplevt svåra händelser

Trauma

flicka som håller händerna som ett hjärta

Alla vuxna har möjlighet att hjälpa ett barn att återhämta sig efter ett trauma. I barnets vardagsmiljö är trygga och positiva relationer till viktiga vuxna avgörande.

Med hjälp av en grundläggande traumaförståelse kan vuxna förstå och svara på barn och ungas behov på ett sätt som skapar upplevd trygghet, positiva relationer och goda copingstrategier. Detta främjar barn och ungas läkning och återhämtning efter svåra händelser.

 

Vad är TMO?

Traumamedveten omsorg (TMO) är ett forskningsbaserat förhållningssätt utformat av de australiensiska psykologerna dr. Howard Bath och dr. Diana Boswell. Här berättar Howard Bath mer om TMO:

TMO - en sammanfattning

Vad är egentligen Traumamedveten omsorg? Läs vår sammanfattning!

Läs sammanfattningen

Utbilda dig inom TMO  - Traumamedveten omsorg

Rädda Barnen erbjuder utbildningar och föreläsningar i TMO i hela Sverige. Vi erbjuder främst tvådagarsutbildningar och kompetensutvecklingsprogram för hela personalgrupper.

Är du intresserad av att boka en utbildning eller vill ha mer information?

Mejla oss!