Grundutbildning i traumamedveten omsorg, TMO

Traumamedveten omsorg är ett forskningsbaserat förhållningssätt som ger kunskap och färdigheter för viktiga vuxna som i sin vardag möter barn och ungdomar som bär på erfarenheter av svåra och påfrestande händelser.

Fokus i Traumamedveten omsorg är skapandet av den läkande vardagsmiljön som ligger till grund för återhämtning för utsatta barn och unga. 

Syfte med utbildningen

Rädda Barnens grundutbildning i Traumamedveten omsorg, TMO, ger viktiga vuxna en grundläggande kunskap om trauma och hur de kan förstå och svara på utsatta barns och ungas behov på ett sätt som skapar upplevd trygghet, positiva relationer och goda copingstrategier. Detta leder till en vardagsmiljö som främjar läkning och återhämtning för barn och unga med erfarenhet av svåra påfrestningar och trauma.

De två bästa och mest användbara utbildningsdagarna i mitt yrkesliv.

Ur innehållet

Utbildningen i TMO ger en teoretisk grund i traumaförståelse, såsom kunskap om hur ett barns hjärna, hälsa och utveckling påverkas av trauma. Utbildningen fokuserar även på de beteendemässiga och emotionella svårigheter som barn och unga som utsatts för trauma och svåra påfrestningar kan få. Kunskapen om TMO fördjupas och tillämpas praktiskt genom övningar, gemensamma reflektioner och gruppdiskussioner.

Jag tycker det varit två mycket givande dagar där jag fått mer förståelse för hur trauman fungerar. Jag tycker mycket om att utbildningen varieras med övningar och filmer så fokus stannar kvar. Två mycket engagerade föreläsare som får stort plus.

För vem?

Viktiga vuxna som i sin vardag möter barn och unga med erfarenhet av traumatiska upplevelser och som utsatts för olika former av svåra påfrestningar.

Hur?

Rädda Barnens utbildare kommer till din arbetsplats eller annan lokal på orten. Utbildningen kan också bokas digitalt.

Deltagare får en arbetsbok i TMO samt ett intyg efter avslutad utbildning. Klicka på den röda knappen nedan för att kontakta oss och boka.

Antal deltagare:
Minst 10 personer, max 35 personer

Längd:
Utbildningen pågår under två heldagar.

Priser:
77 400 kronor exklusive moms (för arbetsgrupp)
5 400 kronor exklusive moms (enskild deltagare). För aktuella datum scrolla ner på denna sida.

Kontakta oss

Kontakta oss via mejl om du har frågor om utbildningen. Vi erbjuder många olika utbildningar, vänligen var tydlig med vilken utbildning frågorna i ditt mejl avser. 

utbildning@rb.se