Ny Sifo-mätning: Tuffare ekonomiskt läge för barnfamiljer

En ny Sifo-undersökning bekräftar civilsamhällets beskrivning: ett tufft ekonomiskt läge för barnfamiljer med små ekonomiska marginaler.

Sifoundersökning om barnfamiljers ekonomiska svårigheter.

Ladda ned

Mätningen har tagits fram i samarbete med Röda Korset, Hyresgästföreningen och Majblomman. Mätningen visar att fler barnfamiljer har svårare att tillgodose grundläggande behov. 

Inflation, hyreshöjningar, höga räntor och stigande matpriser innebär ökad press på grupper med små eller inga ekonomiska marginaler och har slagit extra hårt mot de familjer som redan tidigare fick vända på slantarna. Och det är barnen som tar smällen. Deras rätt till skälig levnadsstandard, till hälsa och till en meningsfull fritid påverkas av det ekonomiska läget.

Det krävs en fungerande ekonomisk familjepolitik där barnbidrag följer kostnadsutvecklingen och höjs.

– Vi ser att ensamstående föräldrar med låga inkomster har särskilt svårt att få ekonomin att gå ihop. I Rädda Barnens verksamheter möter vi ensamstående mammor som berättar om hur svårt det är att få ihop livet med låga inkomster, säger Åsa Regnér, Rädda Barnens generalsekreterare. 

– Det krävs en fungerande ekonomisk familjepolitik där barnbidrag följer kostnadsutvecklingen och höjs. Alla föräldrar måste kunna leva på sin inkomst.

Vår undersökning visar att:

  • 4 av 10 ensamstående föräldrar och nästan 3 av 10 av sammanboende föräldrar med lägre inkomst, anger att de har behövt låna pengar för att kunna betala det grundläggande de senaste sex månaderna. Detta är en kraftig ökning jämfört med förra året.  
  • 1 av 5 ensamstående föräldrar med lägre inkomst har inte haft råd att äta sig mätt vid något eller flera tillfällen de senaste sex månaderna.   
    Nästan varannan ensamstående förälder och var tredje sammanboende förälder med lägre inkomst har inte haft råd att köpa näringsriktig mat varje dag i veckan. 
  • 4 av 10 ensamstående föräldrar och två av tio av sammanboende föräldrar skulle som mest klara av ökade utgifter på 1.000 kronor innan det blir svårt att betala räkningarna.  Det pekar på en kraftig försämring jämfört med förra året då det var 32 procent av ensamstående och 9 procent av sammanboende som uppgav samma svårighet.  
  • Drygt varannan ensamstående förälder och mer än tre av tio sammanboende föräldrar har haft svårigheter att betala fritidsaktiviteter till barnen. 

Höj rösten! Var med och se till att barn blir hörda och tagna på allvar.

Bli medlem