Var med och påverka lokalt

I den kvalitativa rapporten ”Missing out” delar barn och unga som bor i områden där barnfattigdomen är hög med sig av erfarenheter och perspektiv på ekonomiska hinder i vardagen. Vi lyfter rapporten nationellt men vill även lyfta den lokalt!

Nationellt kommer vi i samband med rapportlansering bland annat medverka i media och medarrangera en temadag för politiker. Vi arbetar strategiskt för att:

 • sprida kunskap om barns livsvillkor och rättigheter 

 • få med barnfattigdom på agendan i media och opinion 

 • och påverka beslutsfattare och politiker.

Ta del av del av vårt nationella påverkansarbete

Var med och påverka lokalt  

Inför rapportsläppet har vi haft kontinuerlig dialog med lokalföreningar runt om i landet och bland annat bjudit in till ett webbinarium. Vi vill tillsammans, på så många platser som möjligt i Sverige, möta lokala politiker, lyfta barn och ungas röster och påverka i kommunerna vi är verksamma i. Här hittar ni underlag för lokal politisk påverkan.

Vad är lokal politisk påverkan? 

Genom lokal politisk påverkan vill Rädda Barnen påverka de politiska beslut som rör barns rättigheter och livsvillkor på kommunal nivå. För att lyckas med det behöver vi skapa en god relation till beslutsfattarna. Det gör vi genom att bidra till politiken med den kunskap vi har genom vårt arbete, den erfarenhet vi har genom våra verksamheter och de rekommendationer vi identifierat som strategiskt viktiga för barns rättigheter.  

Relationsbyggande tar tid. Vi vill att lokalpolitiker ska se Rädda Barnen som en kunnig och klok vän som alltid har barns rättigheter i fokus. Det innebär att vi ska försöka träffa beslutsfattarna i så många olika sammanhang som möjligt, och att vi alltid har en plan för vad vi vill med ett möte, och hur det ska följas upp.  

I politiskt påverkarbete är det viktigt att ta reda på vem vi behöver påverka och vad vi vill åstadkomma. Det gör vi genom att:

 • identifiera vilka politiker som har makt att fatta beslut om det vi vill påverka
 •  och vara tydliga i vad vi vill att politikerna ska göra vilket konkret beslut vi vill att de ska fatta.

Lokal politisk påverkan steg för steg

 1. Förankra materialet i den egna föreningen – läs och diskutera tillsammans.
 2. Fundera på hur det ser ut i den egna kommunen? Finns det redan en kartläggning av tillgången till meningsfulla fritidsaktiviteter? Arbetar man med att göra barn delaktiga i beslut som fattas i kommunen?
 3. Vem ni vill bjuda in till rundabordssamtal?
 4. Identifiera vilken nämnd i kommunen som fattar beslut om fritidsaktiviteter.     Eftersom vi vill påverka kring att barn ska göras delaktiga i beslut som rör barns     rättigheter och vardagsliv kan det även vara klokt att ta med ett par politiker från kommunstyrelsens presidie
 5. Gör en inbjudan till rundabordssamtal och förbered er utifrån rapporten och samtalsstödet
 6. Genomför samtalet
 7. Utvärdera tillsammans i föreningen

Mer underlag efter rapportsläpp

Underlag för lokal påverkan och samtal kommer publiceras kontinuerligt efter att rapporten "Missing out" och Sifo-undersökningen: Barnfamiljers ekonomiska svårigheter 2024 har publicerats.  

Om ni som förening arbetar strategiskt med lokalt politiskt påverkan genom rundabordssamtal, kan ni om ni vill göra en lokal insändare för att uppmärksamma läget i kommunen och hur ni vill göra skillnad. En insändarmall som stöd publiceras här i mitten av april. 

Hur fungerade underlaget för er?

Vi vill gärna få ta del av ert lokala arbete och få återkoppling på hur detta underlag fungerat för er. Fyll gärna i formuläret. Formuläret bevakas inte dagligen, så har du någon brådskande fråga kontakta hellre kundtjänst på: kundservice@rb.se.

Formulär för utvärdering

Till utvärderingen