Temadag mot barnfattigdom 2023

Våren 2023 bjöd vi in till en en temadag mot barnfattigdom tillsammans med Hyresgästföreningen, Majblomman och Svenska Röda Korset.

Våren 2023 gick Hyresgästföreningen, Rädda Barnen, Svenska Röda Korset och Majblomman ihop och arrangerade en temadag mot barnfattigdom. Under en halvdag på Kulturhuset i Stockholm möttes civilsamhället och politiken för att diskutera det akuta läget för allt fler barn och barnfamiljer i Sverige.

Under dagen konstaterades en tuff ekonomisk situation där barnen alltid är de största förlorarna. Vi presenterade en gemensam bild om fler som söker hjälp, mindre mariginaler för fler och betonade att hela samhället måste kraftsamla. 

– Det är inte hållbart att civilsamhällsorganisationer ska möta alla behov. Därför behöver vi kraftsamla från hela samhället och göra allt vad vi kan för att möta den svåra situationen, sa Maria Frisk, avdelningschef för Rädda Barnens Sverigeprogram då.

Stora civilsamhällesaktörer varnar: Barnfattigdomen ett akut problem

Läs mer i pressmeddelande

Barnfattigdom i krisens spår – vilket ansvar har samhället och politiken?