DIGIFRITIDS.se – en kul och trygg plats på nätet!

DigiFritids.se är en hemsida för barn mellan sex och tolv år, där de kan hänga för att leka, ha kul och lära sig nya saker – men också en plats där det finns stöd för de barn som känner oro.

Välkommen in!

Här kan du kika in på sajten.

Till Digifritids!

Digibingo!

Här kan du ladda ned och skriva ut Digifritids sommarlovsbingo. Låt barnen kryssa över rutor efter att de gjort aktiviteter i varje rum och se vem som får bingo först.

Ladda ned bingobrickan

Rädda Barnen och Generation Pep har tagit initiativet till ett digitalt fritids – en plats med åldersanpassat innehåll som uppmuntrar till en aktiv fritid, inspirerande förebilder i arbetet med barns rättigheter och inte minst råd och tips om hur de är trygga online och lotsning till trygga vuxna för att hantera eventuell oro.

De fristäder som alla barn behöver hos andra vuxna finns inte alltid tillgängliga på samma sätt som tidigare och där kan Digifritids erbjuda både roliga saker att göra och psykosocialt stöd.  Skolan och fritidshemmen är viktiga skyddsfaktorer för alla barn, och i synnerhet de barn som lever i utsatta situationer. På grund av corona riskerar många barn att delvis förlora det viktiga stöd skolans lärare, elevhälsopersonal och fritidsledare idag utgör. Genom digifritids ökar möjligheten för barn som rör sig på nätet att få tillgång till trygga vuxna som kan vägleda barn i deras funderingar, stora som små.  

Digifritids är ett initiativ som utvecklats på kort tid, kommer löpande att fortsätta utvecklas, tillsammans med barn för att bli en plattform barn vill söka sig till.

Skolgården, lekrummet, biblioteket, stödis – rum för alla barn

Digifritids är en plats som uppmuntrar barn till kunskap och lärande, aktiv fritid och öka tillgången till psykosocialt stöd. På sidan finns ett bibliotek som stimulerar läsning, inspiration för att skapa rörelseglädje och kontakter för stöd om man mår dåligt. Det finns också möjlighet att dela sina erfarenheter, tankar om hur vardagens påverkats av corona genom att skicka in teckningar och berättelser.

Barnen kan röra sig mellan olika rum på Digifritids.se, till exempel Biblioteket med  filmer från UR och Tedtalks med barn om barns rättigheter, Skolgården med roliga filmer som uppmuntrar till rörelse själv och tillsammans med vuxna och ”stödis” ett rum med filmer där barn ställer vanliga frågor relaterade till corona som Rädda Barnens psykologer svarar på, hänvisningar till BRIS, ECPAT och andra viktiga barnrättsorganisationer som ger olika typer av stöd till barn.

 

Var med och ge barn en trygg uppväxt!

Stöd oss

För alla barn – och särskilt utsatta eller oroliga barn

Digifritids.se är en hemsida som vänder sig till alla barn mellan 6-12 år. Digifritids har en bred hälsofrämjande och förebyggande ansats. Genom att skapa en tillgänglighet för alla barn med möjlighet till en stimulerande fritid och psykosocialt stöd vilket är extra viktigt under en kris som på olika sätt påverkar hela samhället, når vi också och får möjlighet att fånga upp de barn som har det extra svårt och som behöver mer stöd och hjälp av oss vuxna.  

Just nu är det många barn som saknar att leka med sina kompisar. Vi vet att fler barn kommer tillbringa mer tid på digitala forum nu än tidigare och tenderar barn att bli mer stillasittande. Barn kan också känna en generell oro över krisen och hur det påverkar deras nära och kära. Alla barn har inte heller samma förutsättningar att få stöd hemifrån av många olika anledningar.

En trygg plats på nätet

Rädda Barnen arbetar aktivt för att alla våra verksamheter ska vara trygga och säkra för barn. Som världens ledande barnrättsorganisation har vi nolltolerans mot alla former av diskriminering, kränkningar, våld, sexuella övergrepp och utnyttjande av barn. För att säkerställa trygga och säkra verksamheter för barn har vi skapat Tryggare Tillsammans - utbildning, policys, rutiner och metoder. 

Vi agerar när vi ser brister och incidenter i våra och andras verksamheter och bidrar på så vis till att fler barn får möjlighet att känna sig trygga där de är. Vi i Rädda Barnen ska göra allt som står i vår makt för att våra verksamheter ska vara trygga och säkra för barn. Detta gäller även för Digifritids.se.

Rädda Barnen är medvetna om att barn kan fara illa på nätet precis som de också kan fara illa i sina fysiska miljöer. Därför ser vi till att allt material och alla länkar på Digifritids.se är kvalitetssäkrat utifrån Tryggare tillsammans. Du som förälder eller annan omsorgsperson ska känna dig trygg med att Digifritids inte bara är en stimulerande och rolig plats utan även trygg och säker plattform för ditt barn att vistas på. Vi har dessutom samlat material riktat till barn här på Digifritids om hur de kan bli nättrygga och nätsmarta – på så vis bidrar vi till att barn känner till sina rättigheter och var de kan vända sig om deras rättigheter kränks på nätet.

Barnens behov är vår utgångspunkt 

Rädda Barnen har tillsammans med Enkätfabriken genomfört en undersökning med barn i låg- och mellanstadiet för att ta del av barns egna upplevelser och önskemål i samband med den rådande coronapandemin.  Vi frågade barn om hur pandemin påverkar deras vardag, om de saknar något och vad de skulle vilja att ett digitalt fritids skulle kunna innehålla.

Barn svarade bland annat att de saknar sina vänner, är hemma mycket mer än tidigare, är mindre aktiva än normalt och att livet inte känns som vanligt. Hela 62 procent svarade att livet inte känns som vanligt och en större andel angav att det känns oroligt eller jobbigt just nu. Barn önskade bland annat att ett digitalt fritids skulle kunna erbjuda spel, fysiska aktiviteter, pyssel, läsning och kontakt med vuxna. Barn i storstadsregionerna svarade i högre utsträckning än barn i övriga delar av landet att de vill kunna läsa eller prata med en vuxen. Undersökningen visade även att barn som lever i hushåll med högre inkomster oroar sig mindre för konsekvenserna kopplat till corona än barn som lever i hushåll med lägre inkomster.

Här kan du ta del av hela rapporten från Enkätfabriken.