Dina rättigheter som barn

Du som är under 18 år räknas fortfarande som ett barn i den mening att du har särskilda rättigheter enligt Barnkonventionen. Vet du vilka dina rättigheter är?

Barnkonventionen är bestämmelser om barns rättigheter. Det är sånt som alla under 18 år har rätt till.

Det här är jätteviktigt för oss på Rädda Barnen. Det är det vi jobbar för varje dag, att barn ska få det bättre.

Här är något av det som finns i Barnkonventionen

  • Barnets bästa ska alltid komma i första rummet.
  • Varje barn har rätt till sitt privat- och familjeliv.
  • Alla barn har rätt att skyddas mot fysiskt eller psykiskt våld och mot vanvård eller utnyttjande av.

Här kan du läsa mer om vad som står i Barnkonventionen.

Prata om barns rättigheter i din skola

Alla barn och ungdomar känner inte till sina rättigheter. Därför är det viktigt att prata om det i skolan.

Om ni inte har pratat om det i din klass, tipsa din lärare om att vi har material om Barnkonventionen och barns situation som ni kan jobba med.

Målarbok om barns rättigheter

Målarbok om Barnkonventionen

Fyll i målarbilder och lär dig samtidigt vilka rättigheter du har enligt Barnkonventionen.

Ladda ned nu