Tryggare tillsammans förening - webbutbildning

Webbutbildningen Tryggare tillsammans förening kan stärka dig som ledare i att skapa en trygg föreningsverksamhet för barn och ungdomar.

Du som ledare är viktig - varje dag! 

Tryggare tillsammans förening:

  • är uppbyggd så att ledare får möjlighet att reflektera över sitt ledarskap i olika situationer som är vanligt förekommande inom föreningslivet.
  • handlar bland annat om att öka medvetenheten kring risker, arbeta förebyggande, agera när något barn far illa eller när oro finns kring ett barn.
  • består av fem kapitel som alla bidrar till att skapa en tryggare verksamhet för barn.
  • har konkreta checklistor och metoder att använda i den egna föreningen.
  • bygger på barnkonventionen.
  • tar ungefär 30 minuter att genomföra.
  • är kostnadsfri.

Biblioteket för ett tryggare föreningsliv

I biblioteket för Tryggare tillsammans förening har vi samlat fakta, dokument och länkar som hjälper dig att jobba för en trygg verksamhet för barn och ungdomar.