Biblioteket - Tryggare tillsammans förening

I Biblioteket för Tryggare tillsammans förening har vi samlat fakta, dokument och länkar som hjälper dig att jobba för en trygg föreningsverksamhet för barn och ungdomar.

Göra svåra ämnen pratbara

Vuxna behöver våga prata med barn om svåra ämnen för att underlätta för barnen att berätta om det behövs. Det betyder inte att barn själva ska stoppa kränkningar och sexuella övergrepp. Det ansvaret kan aldrig ligga på ett barn utan är alltid vuxnas ansvar, men genom att göra ämnet pratbart kan vuxenvärlden lättare veta vad barn behöver och upplever.

 

Stopp! Min kropp! på fritiden

Stopp! Min kropp! på fritiden vänder sig till barn mellan 7 och 12 år. Materialet kan hjälpa dig som ledare inom idrott eller annan fritidsverksamhet att tala med barnen om frågor som känslor, privata områden och samtycke.

Läs mer här

 

Nätsmart

I nya #nätsmart hittar du tips och råd om hur du kan prata med barn om sexuella övergrepp på nätet.

Läs mer här

 

Checklista vid oro för ett barn

Att ha en checklista i föreningen för att veta hur man ska agera vid oro för ett barn är både en trygghet för ledaren men också för andra personer som exempelvis föreningens styrelse eller anställda i föreningen. Checklistan är ett verktyg för att underlätta hur man ska agera vid en situation där man känner oro för ett barn. 

Hur gör man en orosanmälan?

Vad kan du göra om du är orolig för att ett barn inte mår bra? Eller kanske till och med far riktigt illa? I vägledningen Vid oro för ett barn hittar du stöd och råd i hur du kan hjälpa barnet.

Nulägesanalys för föreningar

Att göra en nulägesanalys i sin förening är ett sätt att få en uppfattning hur medlemmar, ledare och föräldrar uppfattar verksamheten just nu.  Genom att man gör en nulägesanalys är det lättare att sätta in rätt åtgärder och komma till rätta med saker som inte är till belåtenhet och  kanske ligger och skaver. Men ni kan lika gärna få det bekräftat att medlemmarna är nöjda med verksamheten och det om något är ett gott betyg på att ni gör rätt saker på rätt sätt!

Här hittar du en mall för att göra en nuläges analys i din förening.

Riskanalys för trygga föreningsmiljöer

Att göra en riskanalys är ett sätt att skapa trygga miljöer och minimera oförutsedda händelser i din förening. Riskanalyser kan vara omfattande men också av enklare slag för att du som ledare ska kunna reflektera kring vilka risker som finns kopplat till den verksamhet som man leder. 

För att hjälpa dig som ledare att komma igång med arbetet har vi tagit fram en checklista och mall för riskanalys.

Våld och sexuella övergrepp inom idrotten

Inormationsblad med tips och råd kring föreningars roll i att förebygga, upptäcka och hantera våld och sexuella övergrepp inom idrotten

Hur ser det ut i min förening – vilka rutiner har man?  

 

Länkar till andra organisationer

Att ta, ha och dela nakenbilder kan vara brottsligt - kolla in Polisens sida Är det delbart?  

Utdrag från belastningsregistret kostar inget.

Ledare som lyssnar är en webbaserad utbildning om psykisk hälsa för dig som leder barn och unga på fritiden.

Diskrimineringsombudsmannen (DO) arbetar mot diskriminering och för att främja lika rättigheter och möjligheter.

Riksidrottsförbundet(RF) -  är idrottsrörelsens samlande organisation med uppgift att stödja, företräda, leda och samordna idrottsrörelsen i gemensamma frågor, såväl nationellt som internationellt.

BRIS för vuxna - Barnets rätt i samhället 

Unicef - är en ideell förening

Friends - en organisation som arbetar mot mobbing

Scouterna finns för att barn och unga har rätt till en rolig och meningsfull fritid.