En trygg och inkluderande fritid

Idrott och fritidsaktiviteter ska vara roligt - men det fyller en mycket större funktion än så. Det är en friskfaktor för barns utveckling. På Rädda Barnen arbetar vi utifrån barns behov och rättigheter för att de ska inkluderas och vara trygga på sin fritid.