En trygg och inkluderande idrott och fritid

Idrott och fritidsaktiviteter ska vara roligt, tryggt och meningsfullt - men det fyller en mycket större funktion än så. Det är en friskfaktor för barns utveckling. På Rädda Barnen arbetar vi utifrån barns behov och rättigheter för en meningsfull fritid.

Att röra på sig, delta i fritidsaktiviteter bli en del av en gemenskap är starka friskfaktorer för barn och särskilt viktigt för barn som varit med om svåra händelser. Vi vet att barn som lever i utsatthet kan må bättre, klara skolan bättre och kan även läka trauman genom att få tillgång till idrotts- och fritidsaktiviteter. 

Fritiden är viktig för barn och ungas både psykiska och fysiska välbefinnande!

Tryggare tillsammans förening

Här finns webbutbildningen för att stärka ledare i att skapa en trygg föreningsverksamhet för barn och ungdomar.

till webbutbildningen

En trygg fritid för barn

Här kan du läsa om hur vad en trygg förening innebär. Här hittar du information och kunskap om hur föreningen förebygger, upptäcker och hanterar våld och övergrepp.

Till en trygg fritid

En inkluderande fritid för barn

Här kan du läsa mer om vad vi gör för en mer jämlik och inkluderande fritid.

Till en inkluderande fritid
Att känna sig trygg och inte bli utsatt för våld eller övergrepp är en rättighet enligt barnkonventionen, men inte alltid en självklarhet. Mer behöver göras för att barn även ska känna sig trygga på sina fritidsaktiviteter, och vi behöver göra det tillsammans.