Om ett barn far illa eller mår dåligt – hit kan du vända dig

Här finns tips om du vart du kan vända dig om ett barn far illa eller mår dåligt.

Om du känner oro för att ett barn i din närhet far illa

Polisen

Om ett barn behöver omedelbar hjälp, ring 112. Polisanmälan kan du annars göra via polisens växel 114 14. Här kan du hitta mer information: www.polisen.se

Socialtjänsten

Alla vuxna som misstänker att ett barn far illa bör anmäla det till socialtjänsten. För vuxna som jobbar med barn, exempelvis inom skolan och förskolan, är detta en skyldighet. Information om socialtjänsten nära dig får du på din kommuns hemsida eller via kommunens växel. För mer information om vad socialtjänsten gör kan du hitta på hemsidan Koll på soc: www.kollpasoc.se.

Handbok för första hjälpen vid oro för ett barn

I Rädda Barnens handbok kan du läsa mer om hur du kan gå tillväga vid misstanke om att ett barn far illa.

Stödcentrum för unga brottsoffer

Många kommuner har stödcentrum för unga brottsoffer som erbjuder stödsamtal, rådgivning och praktisk hjälp vid till exempel besök hos polis eller vid kontakter med försäkringsbolag. De kan också ställa upp med att följa med som stöd vid rättegång. Vissa stödcentra har även föräldrastöd där man kan boka tid för individuella samtal eller delta i föräldraträffar. Sök på din kommuns hemsida för mer information.

Barnahus

Många kommuner samverkar med polis och landsting vid förundersökningar gällande barn som brottsoffer vid så kallade Barnahus. Där samlas de professionella som behöver träffa barnet så att barnet slipper åka till olika ställen. Ofta erbjuds barnet och dess förälder eller annan omsorgsperson krisstöd vid behov. Ring socialtjänsten i din kommun för mer information.

Brottsoffermyndighetens hemsida för barn www.jagvillveta.se finns lättförstådd information om barnets rättigheter under en rättsprocess.

Om du känner oro för hur ett barn i din närhet mår

Du kan kontakta:

Barnavårdscentralen (BVC) där barnet är inskrivet.

Elevhälsan på barnets skola.

Ungdomsmottagningen där du bor. På www.umo.se finns mer information om vad UMO kan hjälpa till med.

Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) där du bor. Läs på ditt landstings hemsida eller sök via 1177 Vårdguiden för att hitta din närmaste BUP-mottagning. På www.bup.se finns mer information om vad BUP kan hjälpa till med och information om psykiska besvär hos barn.

BRIS
www.bris.se
BRIS stöd för vuxna 077-150 50 50
BRIS stöd för barn och unga 116 111

Rädda Barnens Centrum för stöd och behandling. Ring Rädda Barnens reception 08 – 698 90 00 och be att få bli kopplad till Centrum för stöd och behandling. Där svarar våra anställda psykologer och psykoterapeuter. Här kan du läsa mer om Centrum för stöd och behandling.

Kunskap och information om våld, sexuella övergrepp och annan utsatthet hos barn

 www.dagsattprataom.se har Stiftelsen Allmänna Barnhuset sammanställt viktig information om barn och sexuella övergrepp.

Rädda Barnen driver chatten Kärleken är fri dit barn och unga kan vända sig för svar på frågor, stöd och råd om hedersrelaterat våld och förtryck. De som svarar är frivilliga med tystnadslöfte, vilket betyder att ingen information förs vidare. Du kan vara anonym. Här kan du läsa mer om Kärleken är fri.

Vårdguiden 1177 finns information om bland annat sexuella övergrepp, www.1177.se.

Barnafrid är ett nationellt kunskapscentrum med uppdrag att samla och sprida kunskap om våld och andra övergrepp mot barn. Centrumet finns placerat på Institutionen för klinisk och experimentell medicin vid Linköpings universitet. Mer information finns på www.barnafrid.se.

Specialiserade BUP-mottagningar
Det finns två barn- och ungdomspsykiatriska mottagningar i Sverige som har specialiserat sig på psykologisk behandling av barn och ungdomar som utsatts för sexuella övergrepp samt barn och unga med sexuellt utagerande beteende.

  • BUP Elefanten (Östergötlands län), tel: 010 - 103 50 40
  • BUP Traumaenhet (Stockholms län), tel: 08 - 514 531 00

PrevenTell är en nationell hjälplinje 020 – 667 78 vid oönskad sexualitet. Hit kan du som upplever att du tappat kontrollen över din sexualitet, som kanske känner oro för tankar och handlingar, eller är rädd att göra dig själv eller andra illa ringa. Även anhöriga är välkomna att ringa. På www.preventell.se finns mer information.