Om ett barn far illa – hit kan du vända dig

 • Om ett barn behöver omedelbar hjälp, ring 112.

 • Polisanmälan kan du göra via polisens växel 114 14

 • Anmälan till socialtjänsten kan du göra via kommunens växel

 • Barnavårdscentralen (BVC)

 • Elevhälsan på barnets skola

 • Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) där du bor

 • Föräldrar och andra vuxna kan få stöd via Rädda Barnens föräldratelefon och mejl: 020-786 786 eller foraldrar@rb.se. Du kan välja att vara anonym.

 • Rädda Barnens centrum för stöd och behandling
  Tel: 08-698 90 00.

 • BRIS
  BRIS tar också emot samtal från vuxna som behöver någon att prata med kring frågor och oro som rör barn. Du kan välja att vara anonym. BRIS vuxentelefon om barn: 077-150 50 50

 • Föreningen Mind
  Föreningen Mind (tidigare kallad Föreningen Psykisk Hälsa) har också en föräldratelefon: 020-85 20 00. De som svarar är psykologer och socionomer och även här kan du vara anonym.

 • Stödcentrum för unga brottsoffer
  Många kommuner har stödcentrum för unga brottsoffer som erbjuder stödsamtal, rådgivning och praktisk hjälp vid till exempel besök hos polis eller vid kontakter med försäkringsbolag. De kan också ställa upp med att följa med som stöd vid rättegång. Vissa stödcentra har även föräldrastöd där man kan boka tid för individuella samtal eller delta i föräldraträffar.

 • Specialiserade BUP-mottagningar
  Det finns två BUP-mottagningar i Sverige som har specialiserat sig på psykoterapeutisk behandling av barn och ungdomar som utsatts för sexuella övergrepp:
  • BUP Elefanten (Östergötlands län)
   Tel: 010-103 50 40
  • BUP Traumaenhet (Stockholms län)
   Tel: 08-514 531 00

 • PrevenTell
  PrevenTell är en nationell hjälplinje för dig som upplever att du tappat kontrollen över din sexualitet, som kanske känner oro för tankar och handlingar, eller är rädd att göra dig själv eller andra illa.

 • RFSU - Riksförbundet för sexuell upplysning

 • UMO Ungdomsmottagningen
 • Tjejjouren samlar alla Sveriges 60 tjejjourer. Här finns information och möjlighet att få kontakt med en lokal tjejjour.
 • Barnombudsmannen

 • Polisens hemsida om brott i nära relationer

 • BUP i Stockholm med information om barn- och ungdomspsykiatri.

 • BUP i Stockholm för ungdomar. Här finns möjlighet att ställa egna frågor till behandlare från BUP.

 • Vårdguiden och 1177
  Bra information om bland annat sexuella övergrepp. Vänder sig både till barn och vuxna.

 • Brottsrummet. En webbplats med fakta om brott för ungdomar som drivs av Brottsförebyggande rådet (Brå).

 • Ungaboj. Drivs av Brottsofferjourernas riksförbund. Information för unga som utsatts för brott.

 • Kommuners socialtjänst har stödinsatser för föräldrar och många har riktade program för föräldrar som använder våld. Information om socialtjänsten hittar du på din kommuns hemsida eller via kommunens växel.

 • Barn- och ungdomspsykiatrin erbjuder hjälp till familjer med relationssvårigheter.