Stärk relationen – så maxar du livet med barnen

En trygg relation mellan föräldrar och barn är grunden för allt annat. Här finns konkreta tips på hur du kan stärka relationen – vad du ska göra mer av och vad du ska se upp med.

Barnets allra viktigaste relation är den till sina föräldrar. Den ger barnet möjlighet att uttrycka sig, känna sig betydelsefull och lär barnet hur man är mot andra människor.

En god föräldra-barn-relation ger också förutsättningar för att lösa svåra utmaningar och minskar risken för onödiga konflikter.

– Ibland får vi frågor från föräldrar om hur man får barnet att göra på ett visst sätt och hur man sätter gränser. Självklart måste vi kunna sätta gränser, men vi tenderar att lägga för mycket krut där och missar att vi måste börja i att bygga upp en positiv och förtroendefull relation, säger Rädda Barnens psykolog Hanna Weyler Müller och ger sina bästa tips för hur man kan göra. 

Sätt in på relationskontot

Relationskontot är en bra metafor. Du måste sätta in för att kunna ta ut, och valutan på relationskontot är positiv samvaro. Det handlar inte i första hand om att göra en massa kul, utan om allt som sker i samspelet med barnet, som glada ögon, ett glatt leende och att visa kärlek.

– Det vardagliga är viktigt, som att man tar sig tid för soffhänget. Sitta i soffan med ett äldre barn och bara snacka eller titta tillsammans på barnets favoritprogram. Helt enkelt intressera sig för det barnet gör, det behöver inte vara något komplicerat, säger Hanna Weyler Müller.

En pratstund i bilen eller att ge en kram och inte vara den som släpper först, fyller också på kontot.

– Och planera in lite tom tid och ge barnet av din odelade uppmärksamhet, utan syskon, andra vuxna eller mobilen. Gör gärna något som du själv uppskattar – så delar ni glädjen och barnet känner att du gillar det ni gör tillsammans.

Stöd vårt arbete för att hjälpa barn

Bli månadsgivare

Viktigt med rätt slags beröm

Barn behöver få känna sig viktiga och betydelsefulla utan att det kopplas till prestationer, konstaterar Hanna Weyler Müller.

– Säg ”Vad glad jag är att jag har just dig” eller ”Så spännande att få höra vad du tycker”. Den typen av universell uppskattning är viktig. Man kan ge specifikt beröm också, men då är det klokt att berömma ansträngningen i första hand, inte resultatet: ”Vad kul att du prövar själv! Jag ser att du har kämpat med detta.” Det är en viktig distinktion.

Släpp inte taget för tidigt

När barnet blir äldre förändras behoven. Då är det viktigt att förstå att man fortsätter att vara betydelsefull som förälder, även när barnet börjar tycka att man är pinsam och dörren stängs framför näsan.

– Släpp inte taget för tidigt. Fortsätt föreslå saker även om du blir dissad. Erbjud ditt sällskap. Försök att hitta ingångarna där barnet vill relatera. Det går ofta. Med äldre barn kan man komma överens om en aktivitet som är exklusiv för er två. En återkommande aktivitet som inte syskon eller andra är med på. Det kan också funka att erbjuda sig att umgås med barnet tillsammans med barnets vänner i en gemensam aktivitet, säger Hanna Weyler Müller.

Och ge aldrig upp om kontakt.

– Det är vårt ansvar som föräldrar att alltid fortsätta försöka. Det är viktigt att fortsätta erbjuda sig, men utan att tvinga sig på.

En bra relation kan minska onödiga konflikter

Att få bort alla konflikter är inte önskvärt och barn behöver träna sig på att hantera konflikter i trygga relationer. Men många gånger handlar de om småsaker.

– Ibland får vi mycket negativ samvaro, som förälder kan man känna att man tappar greppet och hamnar i negativa cirklar. Vi vill tillbaka till positiva cirklar och att barnen blir självständiga individer som klarar av att samspela med andra på ett positivt sätt.

När något inte fungerar kan det vara bra att ta detektivrollen i sin egen familj, för att försöka förstå vad som händer.

– Kanske kan man ändra på något litet – en aktivitet eller rutin och sedan utvärdera. Ibland räcker det med små justeringar för att få mer positiva cirklar.

Om det blir fel – be om ursäkt

Även om konflikter är en naturlig del i en relation är det föräldrars ansvar att inte låta dem gå över styr. Det finns mycket som kan försämra relationen – som att säga nedvärderande saker till barnet, skrämmas och hota.

– Om man gjort något som barnet mår dåligt av måste man ta ett tydligt ansvar för handlingarna och be om ursäkt. Om det tenderar att upprepa sig är det viktigt att söka hjälp. Det kan ibland vara det bästa för barnet och det finaste vi kan ge.

Våga lita på dig själv som förälder

Det finns mycket forskning att luta sig mot när det gäller föräldraskap. Det är bra, säger Hanna Weyler Müller, men påminner alla föräldrar om att inte glömma att också lita till sig själv.

– Det är viktigt med självtillit som förälder och att våga lita på sitt eget omdöme och sin magkänsla. Många klankar ner mycket på sig själva, men jag tycker att man ska klappa sig själv på axeln ibland och säga till sig själv att jag gör så gott jag kan.

6 tips: Så fyller du på relationskontot

  1. Visa intresse så att barnen ser det, ta dig tid och var aktivt lyssnande.
  2. Ge odelad uppmärksamhet – utan syskon, andra vuxna eller mobilen.
  3. Fråga dig själv ibland: Hur mycket har vi setts den här veckan? Vad är viktigt för mitt barn just nu? Vet du inte, ta reda på det.
  4. Fråga hur barnet haft det med öppna frågor: Vad var dagens höjdpunkt och bottennapp? Det kan bli en bra ingång till vad barnet funderar över just nu.
  5. Både kvalitet och kvantitet räknas i relationen till barnet – att stöta och blöta på varandra i vardagen är viktigt, även om det kanske inte alltid känns så.
  6. Gör något med barnet som du själv uppskattar – bada, sjung, var ute i naturen. Då delar ni glädjen och barnet ser att du som förälder uppskattar det på riktigt.

Foto: Oskar Omne