Barnkonventionen

Här kan du läsa om några av artiklarna i FN:s konvention om barnets rättigheter, som oftast kallas Barnkonventionen. Sedan 1 januari 2020 är Barnkonventionen lag i Sverige.

Hela Barnkonventionen består av 54 artiklar. Här beskriver vi artikel 2, 3, 6 och 12, som kallas för Barnkonventionens grundprinciper.

Artikel 2 – Icke diskriminering

Alla barn har samma rättigheter och samma värde. Ingen får diskrimineras. I Sverige räknas alla upp till 18 år som barn, så det gäller både barn och ungdomar. Det spelar ingen roll vilken hudfärg du har, vilken gud du tror på, om du är fattig eller rik eller om du kan gå eller inte. Ingen får bli sämre behandlad! Diskriminering är just när man behandlas sämre än andra trots att man borde bli behandlad precis likadant. Det är regeringen (staten) som ska se till att inget barn blir diskriminerat. Exempel på diskriminering kan vara att ett barn inte får delta i skolundervisning. Inget barn ska utestängas. Skolan ska se till att alla elever får delta i all undervisning; även sexualundervisning, simning och prao.

Artikel 3 – Barnets bästa ska beaktas i alla beslut som rör barn

Artikel 3 säger att barnets bästa ska beaktas i alla beslut som rör barn. Vuxna som fattar beslut om dig ska tänka på vad som är bra för dig och hur beslutet påverkar dig. Du har rätt att få det skydd och den omvårdnad du behöver. Det gäller också när till exempel politiker ska fatta beslut som många barn påverkas av. Även om det inte alltid blir exakt som du eller många andra vill, ska de som fattar beslutet ha diskuterat vad som är bäst för dig, och inte bara bestämt det som passade dina lärare eller föräldrar.

Chatten är stängd idag

Läs mer om chatten

Artikel 6 – Rätt till liv, överlevnad och utveckling

Varje barn har rätt att överleva och att utvecklas. Det betyder att Sverige ska göra allt för att du ska få en bra barndom. Du har rätt till trygghet, mat, möjlighet att leka, gå i skolan och att få kärlek. Allt för att du ska utvecklas. Det är alltså inte bara fysisk utveckling utan att du ska lära dig nya saker och tänka själv. Artikeln betyder också att Sverige ska göra allt för att barn ska få leva, överleva och få till exempel mediciner och sjukvård. Barn ska inte behöva kriga eller svälta.

Du har rätt

  • Att få prova nya utmaningar och lära dig nya saker.
  • Att ha känslor. Du ska få känna och tänka och tro på det du vill.
  • Att gå i skolan. Grundskolan är obligatorisk och du ska även få gå på gymnasiet om du vill.
  • Att göra ditt skolarbete, med stöd och uppmuntran. Du måste även få tid att göra dina läxor.
  • Att inte kontrolleras av din familj eller släkt.
  • Att inte tvingas kontrollera dina systrar, bröder eller kusiner; du har rätt till egna intressen och en egen utveckling.

Artikel 12 – Du har rätt att få säga vad du tycker

Du har rätt att säga vad du tycker och säga dina åsikter i alla frågor som handlar om dig. Vuxna ska lyssna och ta hänsyn till dina åsikter. När en myndighet eller domstol hanterar eller beslutar i en fråga som rör dig ska du få möjlighet att säga det du vill ha sagt.

Artikel 13-14

Hänger nära ihop med artikel 12 och de handlar om att du har rätt till yttrandefrihet. Det betyder att du har rätt att söka efter information och nya tankar, ta emot information från andra och rätt att sprida information (artikel 13) och att du har rätt att tänka och tycka vad du vill, vilket betyder att du har rätt att tro på vilken religion du vill, eller någon annan typ av övertygelse. Enligt artikeln får föräldrar eller vårdnadshavare "vägleda" dig, men de kan aldrig bestämma över dina tankar! (artikel 14)

Utöver de artiklar vi skrivit om här finns det artiklar om att skyddas från övergrepp (art 19), skydd mot tortyr (art 27), skydd mot olaga intrång, t.ex. läsa dagbok eller brev (art 16). Totalt innehåller barnkonventionen 54 artiklar där 41 handlar om barns rättigheter, och 13 om hur länderna ska arbeta med konventionen. Vill du läse mer om barnkonventionen besök unicef.se eller klicka här för att läsa mer på Rädda Barnens hemsida

Fakta

Barnkonventionen antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989 och i många länder världen över firas därför World Children´s Day, eller Barnkonventionens dag, just den här dagen.

Alla världens länder utom USA har valt att att skriva under konventionen och förbinda sig att förverkliga den. Dessa stater har lovat att de ska använda alla resurser de har för att tillgodose barns rättigheter. Det är alla barns själv­klara rätt att få sina grund­lägg­ande behov och rättig­heter till­godo­sedda.

Sedan den 1 januari 2020 är Barnkonventionen lag i Sverige.

I Genève finns en Barnrättskommitté. Till denna kommitté måste konventionsstaterna lämna rapporter om hur de följer Barnkonventionen. Barnrättskommittén riktar sedan kritik mot länder som bryter mot konventionen.