Bolivia

I en undersökning från 2008 bland drygt 10 000 mammor i åldrarna 15-49 år uppgav nästan hälften att deras barn utsattes för fysisk bestraffning hemma. En tidigare undersökning visade att kvinnor som själva var offer för våld av sin partner i högre utsträckning uppgav att deras barn blev slagna i hemmet.

2014 infördes en lag som helt förbjuder våld mot barn och myndigheter arbetar för att uppmuntra till alternativa uppfostringsmetoder som inte är våldsamma. Bland annat genom informationskampanjer som ska öka medvetenheten hos allmänheten om förbudet och de skadliga effekterna av fysisk bestraffning.

Lag infördes år 2014.
Antal barn i Bolivia: 4 401 580.

Läs mer om Bolivia på www.endcorporalpunishment.org