Bolivia förbjuder våld mot barn

2014 infördes en lag som helt förbjuder våld mot barn och myndigheter arbetar för att uppmuntra till alternativa uppfostringsmetoder som inte är våldsamma. Bland annat genom informationskampanjer som ska öka medvetenheten hos allmänheten om förbudet och de skadliga effekterna av fysisk bestraffning.

Lag infördes år 2014.

Mer om länderna som förbjuder våld mot barn

endcorporalpunishment.org kan du läsa mer om de olika ländernas lagar mot barnaga och hur många barn som bor i länderna.