Nederländerna

2007 införde Nederländerna ett förbud mot fysisk bestraffning och annan kränkande behandling av barn. Lagen säger bland annat att föräldraansvaret innebär att ta hand om och uppfostra sitt barn. Det omfattar omvårdnad och ansvar för barnets känslomässiga och fysiska välbefinnande, samt att främja utvecklingen av barnets personlighet. I vård och fostran ska föräldrarna inte använda fysiskt eller psykiskt våld eller annan kränkande behandling.

I en undersökning 2013 bland ungdomar i åldern 13-22 år som suttit i ungdomsfängelse, visade att många av dem utsatts för fysiskt våld eller placerats i isoleringscell i upp till två månader. De hade även utsatts för gruppbestraffningar i form av rumsarrest och förbud att gå i skolan.

Lag infördes år 2007.
Antal barn i Nederländerna: 3 586 910.

Läs mer om Nederländerna på www.endcorporalpunishment.org