Nederländerna förbjuder våld mot barn

2007 införde Nederländerna ett förbud mot fysisk bestraffning och annan kränkande behandling av barn. Lagen säger bland annat att föräldraansvaret innebär att ta hand om och uppfostra sitt barn. Det omfattar omvårdnad och ansvar för barnets känslomässiga och fysiska välbefinnande, samt att främja utvecklingen av barnets personlighet. I vård och fostran ska föräldrarna inte använda fysiskt eller psykiskt våld eller annan kränkande behandling.

Lag infördes år 2007.

Mer om länderna som förbjuder våld mot barn

endcorporalpunishment.org kan du läsa mer om de olika ländernas lagar mot barnaga och hur många barn som bor i länderna.