Bli fadder till tusentals barn

Glada skolbarn hoppar upp i luften

Som månadsgivare hos oss blir du inte fadder till ett enskilt barn. Istället för ett enda fadderbarn, är du med och hjälper tusentals barn, varje dag och på lång sikt.

Vi fokuserar på att hjälpa och stötta de barn som lever under de tuffaste förhållandena, i Sverige och i 119 andra länder. 2018 nådde vi 41 miljoner barn med såväl akuta som långsiktiga insatser.

Tack vare din och andras regelbundna gåvor kan vi planera och genomföra stora förändringar som är bra för barn i deras vardag. Det ger oss också möjlighet att snabbt kunna skydda barnen och rädda deras liv i kriser och katastrofer.

Var med och hjälp barn varje dag året runt!

Bli månadsgivare

Din månadsgåva når många barn

De pengar du ger varje månad används där våra experter bedömer att behoven är som störst för tillfället och där de får bästa möjliga effekt för barnen. Du är till exempel med och ser till att fler barn får hälso- och sjukvård, får lära sig läsa, räkna och skriva, får skydd, trygghet och stöd av vuxna i krig och katastrofer och att makthavare och regeringar ständigt påminns om barns rättigheter. . 

När du blir månadsgivare är du med oss långsiktigt. Tillsammans når vi de allra mest utsatta barnen där det behövs som allra bäst. Tack!