Ideellt fondsparande i Swedbank Humanfond

Genom Swedbank Humanfond kan du kombinera långsiktigt sparande och samtidigt stötta Rädda Barnens arbete i konflikter och katastrofer. Humanfonden är dessutom avgiftsfri.

Swedbank Humanfond är en svensk aktiefond som förvaltas av Swedbank Robur. Humanfond är en hållbarhetsfond, vilket innebär att företagen den investerar i tar ansvar för miljö, arbetsvillkor, mänskliga rättigheter och affärsetik.

Två procent om året till Rädda Barnen

Du som sparar i Swedbank Humanfond ger ett värdefullt bidrag till Rädda Barnen samtidigt som du gör en investering för den egna framtiden. Två procent av fondens värde delas årligen ut till ideella organisationer och däribland Rädda Barnen. Med dessa pengar kan vi rädda fler liv på barn som befinner sig i mycket utsatta situationer i katastrofer och konflikter.

Tack till dig som sparar med hjärtat!

I februari 2023 fick Rädda Barnen ta emot förra årets bidrag, 5 971 408  kronor, från fondspararna i Swedbank Humanfond. Pengarna är ett mycket viktigt tillskott till Rädda Barnens arbete för barn i katastrofer och konflikter. Varmt tack till alla er som stöttar vårt livsviktiga arbete för barn i utsatta situationer! 

Läs mer om Humanfonden på Swedbanks hemsida

Läs mer