Swedbank Roburs Humanfond

Ideellt fondsparande

Genom Swedbank Roburs Humanfond kan du kombinera långsiktigt sparande och samtidigt stötta Rädda Barnens arbete i konflikter och katastrofer. Humanfonden är dessutom avgiftsfri.

Swedbank Robur Humanfond är en svensk aktiefond och förvaltas av Swedbank Robur. Humanfond är en hållbarhetsfond, vilket innebär att företagen den investerar i tar ansvar för miljö, arbetsvillkor, mänskliga rättigheter och affärsetik.

Två procent om året till Rädda Barnen

De som sparar i Swedbank Robur Humanfond ger ett värdefullt bidrag till Rädda Barnen samtidigt som de gör en investering för den egna framtiden. Två procent av fondens värde delas årligen ut till ideella organisationer och däribland Rädda Barnen. Med dessa pengar kan vi rädda fler liv på barn som befinner sig i mycket utsatta situationer i katastrofer och konflikter.

Tack till dig som sparar med hjärtat!

För 2018 fick Rädda Barnen ta emot 5 396 529 kronor från fondspararna i Swedbank Robur Humanfond. Dessa pengar är ett mycket viktigt bidrag till Rädda Barnens arbete för barn i katastrofer och konflikter. Varmt tack till alla er som stöttar vårt livsviktiga arbete för barn i utsatta situationer! 

Läs mer om Humanfonden på Swedbank Roburs hemsida

Läs mer