TMO - stöd till barn som upplevt svåra händelser

Viktiga vuxna kan göra skillnad för barn och unga i utsatta livssituationer. Traumamedveten omsorg vägleder viktiga vuxna i hur de kan hjälpa barn och unga att återhämta sig efter ett trauma.

Utbilda dig inom TMO  - Traumamedveten omsorg

Rädda Barnen höjer kunskapen om trauma hos viktiga vuxna så att de kan förstå och bemöta utsatta barn och unga. Samtliga utbildningar utgår från aktuell forskning och leds av professionella utbildare.

Är du intresserad av att boka en utbildning eller vill ha mer information?

Mejla oss!

Vad är TMO?

Traumamedveten omsorg (TMO) är ett forskningsbaserat förhållningssätt utformat av de australiensiska psykologerna dr. Howard Bath och dr. Diana Boswell. Här berättar Howard Bath mer om TMO:

TMO - en sammanfattning

Vad är egentligen Traumamedveten omsorg? Läs vår sammanfattning!

Läs sammanfattningen