TMO – stöd till barn som upplevt svåra händelser

Viktiga vuxna kan göra skillnad för barn och unga i utsatta livssituationer. Traumamedveten omsorg vägleder viktiga vuxna i hur de kan hjälpa barn och unga att återhämta sig efter ett trauma.

Utbildningar i Traumamedveten omsorg

Rädda Barnen ger viktiga vuxna verktyg genom att utbilda i TMO.

För mer information och bokning

Mejla utbildning@rb.se

Hör tidigare deltagare berätta om sina erfarenheter av våra utbildningar

 Vad är TMO?

Traumamedveten omsorg (TMO) är ett forskningsbaserat förhållningssätt utformat av de australiensiska psykologerna dr. Howard Bath och dr. Diana Boswell. Här berättar Howard Bath mer om TMO: