TMO - stöd till barn som upplevt svåra händelser

Viktiga vuxna kan göra skillnad för barn och unga i utsatta livssituationer. Traumamedveten omsorg vägleder viktiga vuxna i hur de kan hjälpa barn och unga att återhämta sig efter ett trauma.

Utbilda dig inom TMO  - Traumamedveten omsorg

Rädda Barnen höjer kunskapen om trauma hos viktiga vuxna så att de kan förstå och bemöta utsatta barn och unga. Samtliga utbildningar utgår från aktuell forskning och leds av professionella utbildare.

Grundutbildning i TMO

Utbildning för viktiga vuxna som ger kunskap om trauma och i hur man kan förstå och bemöta utsatta barn och unga.

Läs mer om Grundutbildning i TMO

Grundutbildning i TMO

Välj tillfälle och boka här

Konsultationsmodellen

Konsultationsmodellen ger stöd i att införliva TMO i det dagliga arbetet.

Läs mer om Konsultationsmodellen

Konsultationsmodell

Kontakta oss för bokning

Kompetensutvecklingsprogram

Rädda Barnen har med implementeringsforskning som grund utvecklat ett KUP i Traumamedveten omsorg.

Läs mer om Kompetensutvecklingsprogram

Kompetensutvecklingsprogram

Kontakta oss för bokning

Empatitrötthet

Föreläsning som fokuserar på vad empatitrötthet är, hur det kan uppstå och hur det kan förebyggas.

Läs mer om Empatitrötthet här

Empatitrötthet

Kontakta oss för bokning

Vad är TMO?

Traumamedveten omsorg (TMO) är ett forskningsbaserat förhållningssätt utformat av de australiensiska psykologerna dr. Howard Bath och dr. Diana Boswell. Här berättar Howard Bath mer om TMO: