Ett fredat rum

Ett fredat rum

Utbildningen Ett fredat rum ger yrkesverksamma som arbetar med föräldrar och barn i familjerättsliga konflikter fördjupade kunskaper och fler verktyg för att kunna hjälpa dessa familjer.

Varje år berörs cirka 21 000 barn av att deras föräldrar deltar i samarbetssamtal och cirka 7 000 barn är aktuella i utredningar om vårdnad, boende och/eller umgänge. För många av dessa barn handlar det om långvariga konflikter mellan föräldrarna som ofta präglas av ilska, misstro, hot och våld. Barnkonventionen säger att båda föräldrarna har ansvar för barnets utveckling och uppfostran och att de ska vägledas av barnets bästa. Barnet har dessutom rätt att få göra sin röst hörd och att skyddas från våld.

Syfte med utbildningen

Ett fredat rum är en utbildning som har till syfte att ge yrkesverksamma som arbetar med föräldrar och barn i familjerättsliga konflikter fördjupade kunskaper och fler verktyg, så att de i sin tur kan hjälpa föräldrar i konflikt att fokusera på barnets behov. Syftet är också att ge barn en möjlighet att få komma till tals i ett sammanhang som är fredat från föräldrarnas konflikt. Efter avslutad utbildning ska deltagarna ha fått med sig tillräckliga kunskaper för att kunna leda föräldragrupper i BiFF – Barn i föräldrars fokus och ha stödjande samtal med barn utifrån materialet Hanna & Theo. Efter avslutad utbildning ska deltagarna ha fått med sig tillräckliga kunskaper för att kunna leda föräldragrupper i BiFF – Barn i föräldrars fokus och ha stödjande samtal med barn utifrån materialet Hanna & Theo.

Ur innehållet:

Teoretisk introduktion om föräldrar och barn i familjerättsliga konflikter
Praktisk genomgång av BiFF – Barn i Föräldrars Fokus 
Praktisk genomgång av Hanna & Theo
Föreläsning varvas med filmer och gruppdiskussioner

Det kommer kännas lättare att gå in i utredningssamtal med föräldrar nu när jag fått mer kunskap och material i hur jag kan gå vidare. 

För vem?

Yrkesverksamma inom socialtjänsten, elevhälsan eller liknande verksamhet som har kompe­tens för och erfarenhet av att möta föräldrar och/eller barn i familjerättsliga konflikter. En stor del av utbildningen fokuserar på insatserna Hanna & Theo och Barn i Föräldrars Fokus, vilket gör att den vänder sig särskilt till yrkesverksamma som är tänkt att arbeta med någon av de insatserna.

För att på bästa sätt tillgodogöra sig utbildningen behöver deltagaren också ha grundläggande kunskaper i anknytningsteori, våld i nära relation samt gärna erfarenhet av att leda gruppinsatser.

Hur?

Rädda Barnens utbildare kommer till din arbetsplats eller annan lokal på orten. Utbildningen kan också bokas digitalt.

Deltagare får tre material i samband med utbildningen:

  • Ett fredat rum – Om barn och föräldrar i familjerättsliga konflikter består av aktuell forskning om och Rädda Barnens samlade erfarenheter av familjerättsliga konflikter.
  • BiFF – Barn i föräldrars fokus innehåller material för att yrkesverksamma ska kunna leda grupper för föräldrar där barnets behov synliggörs.
  • Hanna och Theo – Ett samtalsmaterial för barn i familjerättslig konflikt ger barn möjlighet att få sätta ord på sina tankar och känslor kring föräldrarnas konflikt samt hitta verktyg för att lättare kunna hantera sin situation. Materialet kan användas både individuellt och i grupp.
    Samtliga deltagare får ett intyg efter avslutad utbildning.

Antal deltagare:
Minst 10 personer, max 35 personer.

För arbetsgrupper på färre än 10 personer eller för enskilda viktiga vuxna erbjuder vi öppna digitala utbildningar. Skrolla ner på denna sida för att se aktuella datum och boka dig direkt via anmälningsformuläret.

Längd:
Utbildningen pågår i två dagar.

Priser:
94 500 kr exklusive moms (för arbetsgrupp inklusive material).
6 500 kr exklusive moms (för enskild deltagare inklusive material). Skrolla ner för bokning.

Kontakta oss

Kontakta oss via mejl om du har frågor om utbildningen. Vi erbjuder flera olika utbildningar, vänligen var tydlig med vilken utbildning frågorna i ditt mejl avser. 

utbildning@rb.se