Föreläsning om Lugna, lyssna, stärk

Lugna, lyssna, stärk

Lugna, Lyssna, Stärk – Psykologisk första hjälp för barn i akut kris, beskriver hur vuxna kan stötta barn i syfte att underlätta återhämtning och stärka motståndskraft mot att utveckla psykisk ohälsa efter allvarliga påfrestningar.

Det som drabbar samhället drabbar också barn. Det alla allvarliga händelser har gemensamt är att vuxna behöver finnas tillgängliga för barnen, hitta sätt att lugna och skapa någon form av ordning.

Föreläsningen Lugna, Lyssna, Stärk beskriver hur vuxna kan stötta barn i akut kris efter allvarliga händelser i samhället och under samhällskriser. Det kan röra sig om svåra händelser som drabbar många barn samtidigt: ett terrorattentat, en skogsbrand, en olycka eller en skjutning där många skadats eller drabbats på annat sätt.

Syfte med föreläsningen

Enligt Barnkonventionen har barn rätt till information, delaktighet och rehabilitering. Det blir särskilt aktuellt när det gäller krisstöd. Det finns vissa faktorer som enligt forskning och beprövad erfarenhet fungerar för att underlätta återhämtning och stärka motståndskraft mot att utveckla psykisk ohälsa efter allvarliga påfrestningar. Rädda Barnen vill underlätta för viktiga vuxna som kan komma att möta barn i krissituationer att ge så kallad psykologisk första hjälp.

Ur innehållet

Föreläsningen Lugna, Lyssna, Stärk ger en teoretisk grund i vad som är viktigt att tänka på i ett akut skede, vanliga krisreaktioner hos barn samt konkreta verktyg i hur viktiga vuxna kan hjälpa och stötta barn i olika åldrar genom 5 principer för akut krisstöd, så kallad psykologisk första hjälp.  Praktiska övningar och gruppsamtal.  

För vem?

Viktiga vuxna som i sin vardag kan möta barn och unga i akut kris.

Hur?

Utbildare från Rädda Barnen håller i föreläsningen som är tre timmar lång. Föreläsningen kan även hållas digitalt.

Antal deltagare: 
Minst 10 deltagare.

För arbetsgrupper på färre än 10 personer eller för enskilda viktiga vuxna erbjuder vi öppna digitala utbildningar. Skrolla ner på denna sida för att se aktuella datum och boka dig direkt via anmälningsformuläret.

Pris:

Mejla oss för prisuppgift och bokning för en arbetsgrupp, se vår mejl längre ner.

2200 kr exklusive moms (enskild deltagare). Skrolla ner för bokning.

Mer information om krisstöd till barn

Här kan du få mer information om krisstöd till barn, materialet finns på flera språk.

Kontakta oss

Kontakta oss via mejl om du har frågor om utbildningen. Vi erbjuder många olika utbildningar, vänligen var tydlig med vilken utbildning frågorna i ditt mejl avser. 

utbildning@rb.se