Introduktion i traumamedveten omsorg

Traumamedveten omsorg är ett forskningsbaserat förhållningssätt som ger kunskap och färdigheter för viktiga vuxna som i sin vardag möter barn och ungdomar som bär på erfarenheter av svåra och påfrestande händelser.

Fokus i Traumamedveten omsorg är skapandet av den läkande vardagsmiljön som ligger till grund för återhämtning för utsatta barn och unga. 

Syfte med Introduktion i TMO

Rädda Barnens Introduktion i Traumamedveten omsorg, TMO, ger viktiga vuxna en uppfattning om vad TMO är. Genom denna introduktion ges förståelse för varför man som viktig vuxen behöver ha en grundläggande kunskap om trauma och vikten av att svara på utsatta barns och ungas behov på ett sätt som skapar upplevd trygghet, positiva relationer och goda copingstrategier.

Ur innehållet

Introduktion i TMO ger en kortfattad teoretisk grund i traumaförståelse, såsom kunskap om hur ett barns hjärna, hälsa och utveckling påverkas av trauma. Introduktionen fokuserar även på de beteendemässiga och emotionella svårigheter som barn och unga som utsatts för trauma och svåra påfrestningar kan få.

Föreläsaren var mycket duktig och kompetent. Hon var lätt att lyssna på trots sen eftermiddag. En mycket givande föreläsning som väckte mycket tankar och funderingar kring de barn som vi har i vår verksamhet.

För vem?

Viktiga vuxna som i sin vardag möter barn och unga med erfarenhet av traumatiska upplevelser och som utsatts för olika former av svåra påfrestningar.

Hur?

Rädda Barnens utbildare kommer till din arbetsplats eller annan lokal på orten. Introduktion i TMO kan också bokas digitalt.

Antal deltagare: 
Minst 10 personer, max 100 personer.

Längd: 
Introduktion i TMO är 3 timmar lång.

Pris:
Mejla oss för prisuppgift och bokning för en arbetsgrupp, se vår mejl nedan.

Kontakta oss

Kontakta oss via mejl om du har frågor om utbildningen. Vi erbjuder många olika utbildningar, vänligen var tydlig med vilken utbildning frågorna i ditt mejl avser. 

utbildning@rb.se