Traumamedveten omsorg för familjehemsföräldrar, TMO-F

Kompetensutveckling i TMO

Målet med utbildning i TMO-F är att ge familjehemsföräldrar mer kunskap om hur trauma påverkar omhändertagna och placerade barn.

Syfte med utbildningen

Barn som placeras i familjehem har i olika grad erfarenhet av omsorgssvikt, stress och trauma. Målet med utbildning i TMO-F är att ge familjehemsföräldrar mer kunskap om hur trauma påverkar omhändertagna och placerade barn. Med kunskap får familjehems­föräldrar bättre förutsättningar att hjälpa barn att hante­ra sina traumarelaterade behov.

Med kunskap får familjehems­föräldrar bättre förutsättningar att hjälpa barn att hante­ra sina traumarelaterade behov. Att möta barn med ett traumamedvetet förhållningssätt kan vara avgörande för att göra skillnad för dessa barn. Det här är en utbildning där familjehemsföräldrar även lär känna sig själva och de utmaningar som det innebär att vara familjehemsförälder. Utbildningen lägger större vikt vid attityder, värderingar och förståelse än specifika metoder. Familjehemsföräldrar och jourhemsföräldrar går utbildningen tillsammans med sina familjehemssekreterare/konsulenter som ett led i att stärka samarbetet kring det placerade barnet.

Ur innehållet

Utbildning i TMO-F ger en teoretisk grund i traumaför­ståelse liksom kunskap om hur ett barns hjärna, känslor, beteende, hälsa och utveckling påverkas av erfarenheter av trauma och svåra påfrestningar. Vidare ger utbildningen familjehemsföräldrar förutsättningar att få kontakt med sitt barn men också verktyg i hur de kan hjälpa barnet att hantera sina tankar, känslor och utmanande beteenden.

Genom att ha god kunskap i traumaförståelse kan familjehemsföräldrarna stärkas i hur de på bästa sätt tillsammans med handläggare och biologföräldrar kan se till att barnet får hjälp utifrån sina traumarelaterade behov. Detta minskar i sin tur risken för, att som familjehemsföräldrar, drabbas av empatitrötthet eller sekundärtraumatisering. Utbildningen ger också familjehemsföräldrar förutsättning att bli mer trygga i sitt uppdrag.
Kunskapen om Traumamedveten omsorg fördjupas och tillämpas praktiskt genom övningar, gemensamma reflek­tioner och gruppdiskussioner.

Den här utbildningen borde egentligen alla familjehemsföräldrar gå

Det är bra att få förståelse för trauma och för hur vårt barn påverkas av sina tidigare erfarenheter

För vem?

Familjehemsföräldrar och jourhemsföräldrar som har uppdrag via socialtjänsten, deras handläggare och verksamhetsansvarig inom socialtjänsten samt privata företag med dess familjehems-jourhemsföräldrar och konsulenter.

Hur?

Familjehemsföräldrar och jourhemsföräldrar deltar tillsammans med handläggare/konsulenter kopplade till de familjehem och jourhem som går utbildningen. 
Rädda Barnens utbildning i TMO-F ges digitalt. Vi rekommenderar att den första utbildningsmodulen sker på plats. Deltagare får en arbetsbok i TMO-F samt ett intyg efter avslutad utbildning.

Antal deltagare: 
Max 30 deltagare. 15-18 familjehemsföräldrar deltar tillsammans med handläggare/konsulenter kopplade till de familjehem som deltar. Det är önskvärt att båda familjehemsföräldrar i ett familjehem deltar.

Rädda Barnen erbjuder även öppna digitala utbildningar i TMO-F där du som enskild familjehemssekreterare/konsulent kan gå utbildningen tillsammans med minst en familjehemsförälder. Du kan även gå TMO-F tillsammans med fler familjeföräldrar som du handleder. Som familjehemssekreterare/konsulent förväntas du under utbildningen jobba aktivt tillsammans med dina familjehemsföräldrar i de övningar som syftar till att omsätta TMO-F i praktiken. Skrolla ner på denna sida för att se aktuellt startdatum för kommande utbildning och boka dig och familjehemsföräldern/föräldrarna direkt via anmälningsformuläret. Samtliga datum står i anmälningsformuläret när du klickat på “boka-knappen”.

Längd: 
Utbildningen sker vid 6 tillfällen. Totalt 21 timmars utbildningstid. 

Upplägg:
Första utbildningsmodulen är en heldag (6h)
Övriga fem utbildningsmoduler är på 3h vardera.

Modul 1:       Att förstå konsekvenserna av trauma       
Modul 2:       Att skapa upplevd trygghet
Modul 3:       Att hantera känslor och beteenden                                  
Modul 4:       Läkande relationer                                    
Modul 5:       Att vara barnets företrädare                     
Modul 6:       Egenomsorg  

Pris:
Pris för öppen digital utbildning: 8 850 kr exklusive moms per deltagare. Skrolla ner för bokning.

Mejla oss för prisuppgift och bokning för en arbetsgrupp, se vår mejl längre ner.

Kontakta oss

Kontakta oss via mejl om du har frågor om utbildningen. Vi erbjuder många olika utbildningar, vänligen var tydlig med vilken utbildning frågorna i ditt mejl avser. 

utbildning@rb.se