Traumamedveten omsorg i skolan

TMO i skolan

Nu kan skolor i hela Sverige få Kompetensutvecklingsprogram i TMO. Rädda Barnen Välfärd samarbetar sedan hösten 2017 med Skolverket och genom samarbetet är det möjligt för skolor att lära sig mer om TMO.

Rädda Barnen Välfärd och Skolverket

Rädda Barnen Välfärd ger sedan hösten 2017 Kompetensutvecklingsprogram i TMO, i samarbete med Skolverket.

Utbildning i TMO utgår från skolans uppdrag att skapa en trygg miljö för lärande och utveckling, genom viktiga vuxna och goda relationer. Vi vill ge skolpersonal möjlighet att bli stärkta i sitt uppdrag och möjliggöra implementering av TMO i skolan.

Kompetensutvecklingsprogram i TMO utvecklar viktiga vuxnas förmåga att bemöta barn och unga som varit mer om svåra påfrestningar och traumatiska händelser, med ett traumamedvetet förhållningssätt. 


Efter avslutat kompetensutvecklingsprogram i TMO, har skolpersonal med sig:

  • Kunskap om trauma och hur det kan visa sig i beteende hos barn
  • Praktiska verktyg för att bemöta barn som varit med om traumatiska händelser
  • Förståelse för hur viktiga vuxna med sitt bemötande kan göra skillnad.

Jag ska försöka ha med mig utbildningen hela tiden. Vi har fått en gemensam plattform att utgå från i arbetslaget

Är ni som skola intresserad av att gå Kompetensutvecklingsprogram i TMO 2024?
Hör då av er till Skolverket som gör urvalet av de skolor som deltar.

Alla delar i ett Kompetensutvecklingsprogram i TMO, är noggrant utvecklade för att möjliggöra implementering av TMO. Innehåll och upplägg utgår från forskning om implementering. Vi har också utvärderat olika delar av Kompetensutvecklingsprogram i TMO genom Göteborgs Universitet och Linnéuniversitet har gjort följeforskning på uppdrag av Skolverket.

Vi hjälper er gärna om ni har frågor eller funderingar kring vad ni som skola behöver tänka på inför att gå ett Kompetensutvecklingsprogram i TMO. 

Läs mer om TMO i skolan på Skolverket

Kontakta oss

Kontakta oss via mejl om du har frågor om utbildningen. Vi erbjuder många olika utbildningar, vänligen var tydlig med vilken utbildning frågorna i ditt mejl ditt mejl avser. 

utbildning@rb.se 

Jag kommer aldrig glömma det där ni sa om att just jag kan göra skillnad i mina elevers liv. Det ska jag tänka på när det är tufft, vilken betydelse jag ändå kan ha