Delta i studie om traumafokuserad KBT

Nu gör Rädda Barnen i samarbete med Karolinska Institutet en studie om effekten av traumafokuserad KBT via internet. Vi söker ungdomar i åldern 13–17 år som lider av PTSD till studien.

Under många år har Rädda Barnens Centrum för stöd och behandling arbetat för ökad tillgång till traumabehandling för barn som utsatts för våld eller andra svåra händelser. 

Nu tar vi nästa steg i arbetet genom att tillsammans med Karolinska Institutet bedriva en forskningsstudie om traumafokuserad KBT på internet. Syftet med forskningen är att se om internetbaserad behandling kan vara en av lösningarna på att öka tillgång till behandling över landet. 

Behandlingen har utformats av Rädda Barnen tillsammans med forskare och experter på internetbaserad behandling på Karolinska Institutet.

Anmälan till studien

Du som är barn eller förälder till ett barn i åldern 13–17 år som upplever psykologiska besvär efter att ha varit med om en svår händelse kan anmäla dig till studien. 

Läs mer om studien och gör en intresseanmälan