Ny musikstudio i House of Tensta ska stärka unga

Tim Bergling Foundation och Rädda Barnen öppnar musikstudio.

Den 24 augusti öppnade Rädda Barnen och Tim Bergling Foundation en studio i fritidsgården House of Tensta i Blå huset. Syftet är att, genom musikskapande och kreativitet, proaktivt främja ungas psykiska hälsa och skapa en meningsfull fritid. 

Med satsningen Create Sessions For A Better Day, vill initiativtagarna skapa en mötesplats där unga deltagare i åldern 13–18 år får skapa musik, filmer och annat kreativt innehåll tillsammans med anställda ledare. Ungdomarna kommer att ges stöd i den kreativa processen och med de utmaningar som dyker upp under projektets gång.

 Genom att skapa trygga, kreativa mötesplatser hoppas vi att unga kan få uttrycka sina känslor, utvecklas och stärkas. Här kan de också skapa positiva relationer med trygga vuxna ledare, vilket vi vet efterfrågas idag, förklarar Helena Thybell, generalsekreterare Rädda Barnen.

- Det känns väldigt roligt att få göra detta tillsammans med Tim Bergling Foundation. Tims musik har betytt så mycket för så många människor och kopplingen till det arvet, symboliken i den, är viktig. 

Du kan göra vad du vill, du kan sjunga om vad du vill, du kan komma hit och släppa ut alla dina känslor

Var med och stärk ungas psykiska hälsa!

Ge en gåva

Uppmuntrar ungas kreativitet

Det var under konserten Together For A Better Day, en konsert för ungas psykiska hälsa på Avicii Arena den 1 december 2021, som satsningen på musikstudios presenterades. Studion i Blå Huset är först ut.

– Studion har utrustats med bra professionell musikutrustning och teknik, och designats av Jens Eklund, som formgivit Aviciis studio. Satsningen är långsiktig. Tensta är vår första studio, vi planerar sedan att bygga fler studios på andra orter i Sverige, säger Klas Bergling, grundare av Tim Bergling Foundation.

– Målsättningen är att erbjuda en plats och möjlighet att upptäcka och lära känna sina kreativa sidor och styrkor, och på det sättet ”tända en gnista” till ett ökat självförtroende.

Omar Abdirizak är verksamhetsledare för studion i Tensta och berättar att invigningen varit efterlängtad, både för honom och ungdomarna. 

 De är lyriska! Vi hade en studio tidigare på samma plats och den var jämt fullbokad, även när den blev sliten. Det är ett jättepopulärt inslag på fritidsgården och betyder enormt mycket för de som kommer hit. Man går in med en dröm och efter några gånger går man ut med något i handen som man skapat själv. 

Hassan, Afeni och Michelle testar den nya utrustningen i studion. "Du kan göra vad du vill, du kan sjunga om vad du vill, du kan komma hit och släppa ut alla dina känslor", säger Afeni.

Samarbetet med Tim Bergling Foundation

Psykisk ohälsa är en av våra största folkhälsosjukdomar som också drabbar barn och unga. Under 2021 inledde Rädda Barnen och Tim Bergling Foundation ett samarbete för att genom förebyggande åtgärder och tidiga insatser, främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa.

Projektet Create Sessions For A Better Day startade genom att Tim Bergling Foundation genomförde en stor undersökning kring vad som är viktigt för unga idag. I undersökningen ställdes frågan: Vad behöver du som är ung ”for a better day”?

Många svarade att de ville ha ett större utbud av fritidsaktiviteter, samt vuxna att prata med. Med projektet Create Sessions For A Better Day är syftet att spegla  dessa behov, och erbjuda meningsfulla, kreativa fritidsaktiviteter som skapar gemenskap. Detta ska ske genom att arbeta relationsbyggande med vuxna som skapar trygga samtal och rum, samt bidrar till en ömsesidig dialog.

Läs mer om vårt samarbete med Tim Bergling Foundation

Var med och stärk ungas psykiska hälsa!

Ge en gåva