Det här gör vi för barn på flykt

Vi finns på plats för barn och deras familjer under nästan hela deras flyktväg. Från krigens Syrien och Afghanistan, genom de flesta av transitländerna – Libanon, Jordanien, Irak samt många europeiska länder, till mottagande här i Sverige.

I krisområdena

Akut hjälp
Vi förser barn och familjer med tak över huvudet, mat, mediciner, hälsovård, näring, rent vatten och tak över huvudet.

Skydd mot våld och övergrepp
Vi skyddar barn från våld och övergrepp och ger dem någon sorts trygghet mitt i en fruktansvärd situation.

Återförena familjer
Vi arbetar för att snabbt återförena barn med sina föräldrar, eller att hitta släktingar eller fosterfamiljer för de barn som har förlorat sina föräldrar.

Barnvänliga trygga platser
Vi ger barn en fast punkt i tillvaron. En av de första sakerna vi gör när vi kommer till en katastrofplats eller till ett flyktingläger är att sätta upp en trygg, barnvänlig plats. Här kan barnen leka och prata om vad de upplevt, både med trygga vuxna och med andra barn som är i samma situation.

Fortsatt skolgång
Vi jobbar även med att snabbt få igång en tillfällig skolundervisning.

Återuppbyggnad
Så snart det är möjligt efter en katastrofs akuta skede börjar vi arbeta mer långsiktigt för att myndigheterna i landet ska bygga upp det som har förstörts, så att barnen ska få tillbaka en så normal vardag som möjligt.

Förebyggande katastrofarbete
Vi arbetar förebyggande för att minimera de effekter som en katastrof får på ett samhälle och ser till att samhället har så god beredskap som möjligt att hjälpa sina invånare om en katastrof inträffar.

Längs flyktvägarna och vid mottagandet i Europa

Påverkar politiker
Vi jobbar hårt med att informera och påverka makthavare – både i Sverige och EU – om situationen för barn på flykt och vad vi anser måste göras.

Stöd till lokala frivilligorganisationer
När myndigheterna inte är redo för att ta emot så många människor står frivilligorganisationer ofta för den enda hjälpen. Att stärka och utveckla deras kapacitet är mycket viktigt just nu och för den närmaste framtiden, eftersom fler människor väntas fly.

En stor fördel med dessa samarbeten är den lokalkännedom och de relationer med människor och organisationer på plats det bidrar till. Rädda Barnen bidrar med expertis och resurser till våra lokala partners, och syftet på lång sikt är att de lokala organisationerna ska stå på egna ben. I många insatser är det därför ofta våra lokala partners namn som syns, inte Rädda Barnens.

Tryggt mottagande
Vi är med och ser till att det första mottagandet blir så tryggt som möjligt för barnen efter en traumatisk resa.

Undersöker barnens behov
Behöver de till exempel vård eller psykologhjälp så hänvisar vi dem till relevanta sociala tjänster. Vårt jobb är också att förklara de juridiska processerna samt barnens och familjernas rättigheter. Vi hjälper både barn och föräldrar att förstå asylprocessen och deras rättigheter som flyktingar.

Akut hjälp
Där myndigheternas insatser inte räcker till ser vi till att människor får mat, mjölk, schampo, tvål, tandborstar, tandkräm, blöjor och annat som barn och deras familjer behöver.

Barnvänlig verksamhet
I vissa områden har vi ambulerande verksamhet för att skapa lite lugn och ro att leka mitt i kaoset.

Vi arbetar med barn på flykt över hela Sverige

Stöd till nyanlända barn
Vi har regionkontor och lokalföreningar över hela landet som ger stöd till både ensamkommande barn och asylsökande barn i familjer och barn som lever utan papper. Vi delar bland annat ut välkomstpåsar med leksaker till nyanlända barn, har språk- och läxhjälp och samtalsgrupper och gör även ett viktigt jobb att informera och påverka lokala politiker och makthavare. Många beslut som rör asylsökande barns vardag tas i kommunerna och därför är det lokala arbetet viktigt.

Påverkan och opinionsbildning
För att makthavarna inte ska glömma de nyanlända barnen och deras rättigheter, ser vi till att hela tiden påminna dem och ställa dem till svars, bland annat genom att samla politiker till samtal, svara på remisser och att driva frågan i medier. Vi driver också att Barnkonventionen ska bli svensk lag och gälla i svenska domstolar. Då skulle konventionen kunna användas på ett bättre sätt när exempelvis Migrationsverket fattar beslut.

Traumabehandling och rådgivning
På Rädda Barnens centrum för barn och ungdomar i utsatta livssituationer får barn som anländer ensamma eller med sin familj hjälp att bearbeta svåra upplevelser. Här arbetar psykologer och socionomer med gedigen kunskap om barn.

Du kan göra stor skillnad för barnen som är på flykt

Att vara månadsgivare med ett fast belopp varje månad är det enklaste och mest effektiva sättet att bidra till att barn i Sverige och i världen får det stöd och den barndom de har rätt till. Bli månadsgivare nu.

Till toppen

Hjärtsjuka Amena klarade flykten över Medelhavet

Hjärtsjuka Amenas båtresa över Medelhavet höll på att sluta i tragedi, men tack vare vårt team på Rädda Barnens sök- och räddningsfartyg Vos Hestia fick hon snabb transport med helikopter till sjukhus i Italien. Nu har hon återhämtat sig och är trygg igen tillsammans med sin mamma, pappa och storebror.

Vi kraftsamlar: 150 000 namn för att inget barn ska dö på Medelhavet!

Människor som flyr krig och terror riskerar allt. Desperata familjers enda val är i många fall att ge sig ut på livsfarliga resor. Alla kommer inte fram.

Barn dör. Medan Europa ser på.

Rädda Barnens Stödlinje på flera språk

Barn, unga och föräldrar kan få samtalsstöd anonymt och kostnadsfritt genom Rädda Barnens Stödlinje, 020 77 88 20.

Vi svarar på arabiska, dari, pashto, somaliska, tigrinja, svenska och engelska. Läs mer här.

Hjälp barn dygnet runt. Bli månadsgivare nu!




Kontakta oss

Besöksadress:

Landsvägen 39
Sundbyberg, Stockholm

Postadress:

Rädda Barnen
107 88 Stockholm

Organisationsnr: 802002-8638

Telefon: 08-698 90 00

Fax: 08-698 90 10
E-post: kundservice@rb.se

Ge en gåva:

Plusgiro: 90 2003-3
Bankgiro: 902-0033
Swish: 902 0033

90 konto, svensk insamlingskontroll
Stöd via telefon, chatt och mail.

Här finns information om Orostelefonen, Stödlinjen för ensamkommande barn och unga, stödchatten "Kärleken är fri" och Föräldratelefonen.

Våra partners