Jordbävningen i Turkiet: Vi finns på plats för barnen

Den kraftiga jordbävningarna som drabbade sydöstra Turkiet och norra Syrien i februari 2023 orsakade enorm förödelse. Vi finns fortsatt på plats i båda länder och gör allt vi kan för barnen vars liv har slagits i spillror.

Senast uppdaterad 5 februari 2024. 

Det var i början av februari 2023 som en av de värsta jordbävningarna på 100 år skakade stora delar av Turkiet och Syrien. Miljontals människor tvingades lämna sina hem och har inget att återvända till. Tusentals har skadats och förlorat sina liv. Barn har separerats från sina familjer.

Ett år efter jordbävningarna: Barn i Turkiet och Syrien bor fortfarande i tält och containrar

Var med och gör världen bättre för barn varje dag!

Bli månadsgivare

Hatay i Turkiet är ett av de områden som drabbats värst av jordbävningen.

Det gör vi på plats i Turkiet och Syrien

Sedan februari 2023 har vi nått fram med vår hjälp till mer än 980.000 människor i båda länder, inklusive 512.000 barn. 

Turkiet

I Turkiet var Rädda Barnen en av de första organisationerna att förse familjer med kläder, vatten och mat. Under året har vi fokuserat våra insatser i fyra av de värst drabbade områdena: Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş och Adıyaman. I samarbete med turkiska partnerorganisationer har vi bland annat:

 • Delat ut varma kläder, filtar, värmare och andra förnödenheter som skyddar mot kylan under vintermånaderna.
 • Byggt en stad av containerhus för att göra boendet tryggt och säkert för familjer som förlorat sina hem. 
 • Stöttat barn med funktionsnedsättningar genom att installera anpassade toaletter och duschar nära boendena. 
 • Erbjudit nyblivna mammor stöd och råd kring amning.
 • Delat ut kontanter och stöttat det lokala företagandet så att familjer ska ha möjlighet att försörja sig.
 • Skapat barnvänliga platser där barn kan leka och få hjälp att bearbeta allt de varit med om. 
 • Reparerat över 16 skolor och skapat tillfälliga lärocenter, bibliotek och studierum. Vi har även hjälpt till med skolmaterial, utbildning av lärare och transporter. 

I Turkiet har våra insatser nått nästan 317.000 människor, varav drygt  163.000 är barn. 

Syrien

Jordbävningen drabbade även de norra delarna av Syrien mycket hårt. Redan inom 48 timmar var vårt arbete igång för att tillhandahålla madrasser, varma kläder, mat och bränsle. Tillsammans med lokala partners har vi också:

 • Delat ut kontanter.
 • Reparerat skadade skolor, bistått med första hjälpen-lådor och brandsläckare och hjälpt skolorna att ta fram evakueringsplaner. 
 • Stöttat lärare i arbetet med att få eleverna att återgå till en normal skolrutin och våga prata om sina rädslor och upplevelser.
 • Skapat barnvänliga platser där barn kan leka och få hjälp att bearbeta allt de varit med om. 
 • Stöttat vårdcentraler där familjer kan få tillgång till olika sorters sjukvård och stöd.
 • Bistått funktionshindrade barn med anpassat stöd såsom rullstolar, kryckor och glasögon. 

I Syrien har Rädda Barnens insatser nått 665.900 människor, varav nästan 350.000 är barn.

Hungerkris i Syrien efter jordbävningen

Ett år efter jordbävningen riskerar ytterligare hundratusentals syrier att drabbas av hunger. Ekonomin i de jordbävningsdrabbade områdena är slagen i spillror och antalet barn och mammor som lider av undernäring ligger på rekordnivåer. Levnadsomkostnaderna i Syrien har skjutit i höjden samtidigt som människor har svårt att försörja sig.

Läs mer om situationen i Syrien

Exempel på vad ett av våra hygienkit innehåller.
Vi delar bland annat ut olika typer av hygienkit som som underlättar för barn och deras föräldrar att hålla sig rena och friska under svåra förhållanden.

Exempel på vad dina pengar räcker till

 • 149 kronor räcker till 12 filtar som värmer i vinterkylan.
 • 256 kronor räcker till basvaror för en familj i en månad, till exempel mat och medicin.
 • 523 kronor räcker till tre månaders psykosocialt stöd för fem barn som upplevt trauma.
Mer än 980.000 människor har fått vår hjälp efter jordbävningen, och vi fortsätter att finnas på plats i båda länder.

Hjälp oss att bygga upp liv igen!

En jordbävning är mer än bara den akuta katastrofen. Familjerna som drabbas behöver hjälp under lång tid framöver för att bygga upp sitt liv igen. Vi finns på plats i Turkiet, Syrien och runt om i världen och fortsätter vårt arbete med att stötta de mest utsatta. Hjälp oss att stanna kvar så länge vi behövs. 

Var med och skydda barn i krig och katastrofer!

Bli månadsgivare