Barn i Turkiet och Syrien bor fortfarande i tält

Ett år efter jordbävningarna

Ett år efter jordbävningen i Turkiet och Syrien bor många barn fortfarande i tält och containrar.

Ett av tre barn som förlorade sina hem i jordbävningarna i Turkiet för ett år sedan bor fortfarande i tält och containrar. I både Turkiet och Syrien berättar barn hur de kämpar med ångest och sorg samtidigt som stödet till de drabbade minskar.

De två jordbävningarna med efterskalv i Turkiet och Syrien i februari förra året dödade över 56.000 människor. I Turkiet tvingades omkring 2,4 miljoner människor, däribland 660.000 barn, att fly till tillfälliga bosättningar. Ett år senare har 761.000 människor, varav 205.000 barn, ännu inte återvänt hem utan bor kvar i tält och containers under ofta mycket enkla förhållanden.

Var med och gör världen bättre för barn varje dag!

Bli månadsgivare

Under året efter jordbävningen har Syrien genomlidit en ekonomisk kris och eskalering av konflikten i landet. Nästan 90 procent av befolkningen i landet är just nu i behov av humanitärt stöd. Samtidigt har en stor del av stödet från FN:s världslivsmedelsprogram, WFP, i de jordbävningsdrabbade områdena ställts in vilket försvårar möjligheten för barn att äta sig mätta. Jordbävningsdrabbade familjer bor kvar i provisoriska tält och kämpar för att ge barnen mat, rent vatten och varma kläder.

Hälften av barnen lider av ångest

Undersökningar från Rädda Barnen visar hur barn i Syrien och Turkiet fortsätter att drabbas:

  • 85 procent av barnen med funktionsnedsättningar i Syrien säger att de har svårigheter att interagera med sina familjer, vänner, lärare och andra på grund av sina upplevelser under jordbävningarna.
  • 70 procent av barnen i Syrien rapporterade att de upplever sorg. 30 procent att de har mardrömmar och/eller sömnsvårigheter.
  • 50 procent av de tillfrågade hushållen i Turkiet uppger förändringar i sina barns beteende efter jordbävningarna, och 49 procent visade tecken på ångest. 21 procent uppvisade aggressivt beteende.
  • 60 procent av familjerna som bor på temporära platser i Turkiet kämpar med att få tag på grundläggande hygienartiklar.

– Vad vi nu ser är de långsiktiga konsekvenserna av en naturkatastrof. Ett år efter jordbävningarna lever en tredjedel av de drabbade barnen i Turkiet i samma desperata situation som efter skalven, de bor fortfarande i tält och containrar. Barn i både Syrien och Turkiet berättar för oss om sorg och mardrömmar. Vårt arbete är långsiktigt och för det krävs en stabil finansiering vilket vi inte ser från världssamfundet nu, säger Cecilia Chatterjee-Martinsen, internationell chef på Rädda Barnen.

Skolan har förstörts både av jordbävning och krig. 

– Vi har flytt bombningar, granater och jordbävningar. Skolan har förstörts både av jordbävning och krig. I klassrummet fanns inget ljus, det var så mörkt att vi inte kunde se tavlan läraren skrev på. Det var en fruktansvärd plats, säger Marah, 12 år, som bor i ett läger i norra Syrien.

Familjen hade redan fördrivits en gång av kriget när jordbävningen slog till, vilken tvingade dem att åter hitta ett nytt boende.

Vi har nått 350.000 barn i Syrien

Efter jordbävningen i Turkiet var Rädda Barnen en av de första organisationerna att förse familjer med kläder, vatten och mat till drabbade familjer. Genom arbetet med turkiska partnerorganisationer har Rädda Barnen stöttat 317.000 människor och tillhandahållit undervisningslokaler, skolmaterial och lärarutbildning. Rädda Barnen har även byggt bostäder, gett stöd för psykisk hälsa och delat ut livsnödvändiga förnödenheter.

Efter jordbävningen i Syrien var Rädda Barnen på plats inom 48 timmar för att tillhandahålla madrasser, varma kläder, mat och bränsle. Genom partnerorganisationer i nordvästra Syrien har Rädda Barnen kunnat ge familjer nödvändiga förnödenheter samt stöd för psykisk hälsa till de mest utsatta barnen, bland annat de som separerats från sina familjer. I Syrien har Rädda Barnens verksamheter nått 665.900 människor, inklusive nästan 350.000 barn, som drabbats av jordbävningen.

Läs om hur vi har hjälpt Asli, Fidan och andra barn i Turkiet att hålla sig varma i vinter

Barnen behöver oss nu!

Vi gör allt vi kan för att skydda och hjälpa barn i Turkiet, Syrien och runt om i världen. Din hjälp är livsviktig. Tillsammans kan vi rädda barns liv.

Var med och gör världen bättre för barn varje dag!

Bli månadsgivare