Exodus - ett av tusentals barn som fått hjälp av våra mobila hälsoteam

På kort tid har Uganda blivit det land som tagit emot flest flyktingar i Afrika. Detta sedan över 1 miljon människor, varav drygt 60 procent är barn, tvingats fly undan stridigheter i Sydsudan. Många av barnen har vandrat i dagar utan varken mat, vatten eller vila.

Tusentals barn har dessutom flytt helt ensamma, utan varken föräldrar eller andra släktingar som kan skydda dem. Rädda Barnen har snabbt skalat upp insatserna i ett flertal områden för att kunna möta behoven i de läger där människor på flykt samlats.

Vi har mobila hälsovårdsteam på plats som behandlar barn för undernäring och sjukdomar. Vi ordnar med rent vatten och sanitet. Vi delar ut mat och förnödenheter, sätter upp barnvänliga platser och ser till att barn får trygghet och skydd från faror.

Exodus var svårt sjuk i malaria

Ett av de barn som fått hjälp vid våra mobila hälsoteam är Exodus, 6 månader. Hans mamma Stella flydde från Sydsudan med sina fyra barn sedan barnens pappa dödats.

De flydde först till Demokratiska Republiken Kongo, men där var förhållandena så svåra att Stella beslöt sig för att fortsätta med sina barn.

När de till slut kom fram till lägret i Uganda var lilla Exodus svårt sjuk och hade hosta, kräkningar och feber. Han togs snabbt omhand vid den mobila hälsoklinikens akutenhet och proverna visade att han hade malaria.

Exodus fick behandling och hämtade sig bra. Han har också fått träffa hälsoteamet igen för att få vaccin mot de vanligaste barnsjukdomarna, som mässlingen och polio.

Beredskap för utbrott av kolera

Förutom undernäring, är de största hälsoriskerna för barnen i lägret att de ska drabbas av diarréer, lunginflammation och luftrörsproblem. Det är sjukdomar som normalt sett inte är speciellt allvarliga, men som snabbt kan bli livshotande för nyfödda och barn under fem år.

Våra mobila hälsovårdsteam har också ökad beredskap för att kunna ta hand om eventuella kolerautbrott och malariafall som ofta blir följden av en regnperiod. Vi delar ut myggnät till gravida och familjer med barn under fem år och vi har säkerställt att vi har tillgång till de läkemedel som kan komma att behövas.

Hur framtiden ser ut för Exodus är oviss, men just nu han i säkerhet och får hjälp och stöd av Rädda Barnen i Uganda.

Bli månadsgivare och vi ska göra allt i vår makt för att fortsätta hjälpa de barn som behöver oss allra mest.

Bli månadsgivare!