På plats hos barnen efter översvämningar i Pakistan

Vi är på plats hos barnen efter översvämningarna i Pakistan.

Pakistan har drabbats av de värsta översvämningarna på årtionden. Förödelsen är enorm. Vi är på plats för att hjälpa de barn och familjer som har förlorat allt. Din hjälp är livsviktig!

Texten uppdateras löpande.

En tredjedel av landet ligger under vatten och mer än 1.500 människor har skadats. 1.000 människor har omkommit, varav närmare 400 är barn. Boningshus, sjukhus och skolor har förstörts. Vägarna är oframkomliga.

– En redan dålig situation har blivit ännu värre. Regnet fortsätter att falla över de redan översvämmade samhällena. Hundratusentals familjer har förlorat allt. Många som tidigare har flytt till vad de trott var säkrare platser, tvingas nu fly på nytt, säger Khuram Gondal, Rädda Barnens landchef i Pakistan.

Hjälp oss att hjälpa!

Barnen och deras familjer måste snabbt få den hjälp de behöver. De behöver mat, vatten och skydd. Tillsammans kan vi rädda liv – i Pakistan och runtom i världen.

Välj belopp

De personuppgifter vi får om dig används i första hand för att vi ska kunna ta emot din gåva och berätta för dig om vilka resultat som uppnåtts. Läs mer om dina rättigheter och vår behandling i den fullständiga integritetspolicyn.

Vi sätter upp tält som ger tillfälligt skydd och boende för drabbade barn och familjer i Pakistan.

Det här gör Rädda Barnen i Pakistan

Barn är extra sårbara efter naturkatastrofer eftersom de riskerar att svälta, dö av sina skador eller råka ut för smittsamma sjukdomar. Om barn separeras från sina familjer riskerar de också att utnyttjas och utsättas för övergrepp.

Vi finns på plats för barnen efter översvämningarna i Pakistan
Vi delar ut mat och utrustning för matlagning.

Vi finns på plats i de värst drabbade områdena i Pakistan och förbereder insatser i andra delar av landet. I det akuta läget ordnar vi med tillfälliga boenden och delar bland annat ut matpaket, utrustning för matlagning och hygienartiklar. 

Var med och skydda barn i krig och katastrofer!

Bli månadsgivare