"Kunskapsnivån om biståndet bland politiskt engagerade är för låg"

Noa Cortinez Samenius, 
Moderata Ungdomsförbundet (MUF)
Deltagarre 2022 

Varför sökte du till biståndsakdemin?

Jag sökte till Biståndsakademin delvis för att biståndet på senare tid har blivit en aktuell fråga som diskuteras politiskt, något jag upplever som första gången under mitt politiska liv. Tidigare har det sett ur ett ekonomiskt perspektiv varit en icke-fråga vad gäller en-procent-målet. Men nu är det en debatt, inte minst på grund av att mitt eget parti Moderaterna ifrågasätter det målet. Den bakgrunden väckte ett intresse hos mig att gå utbildningen och gav mig motivation till att verkligen sätta mig in i frågorna som rör biståndet och hur arbetet går till. 

Sedan var det också så att en god vän inom MUF som själv har gått utbildningen rekommenderade akademin.

Var det något som gjorde särskilt avtryck som du tar med dig?

Jag tar med mig olika insikter om verkligheten. Dels insikter om biståndsorganisationers verklighet, men också verkligheten för mottagarna av biståndet. En bättre insikt i hur olika aktörer som till exempel FN, olika myndigheter, NGOs (civilsamhällsorganisationer) samspelar med sina olika ansvarområden. Men framför allt verkligheten i Zambia, dit vi åkte på studieresa. Att få träffa de som arbetar i fält och med egna ögon se hur det går till i praktiken är något som jag kommer bära med mig resten av livet. Projektbesöken blir som minnesbilder som framöver kommer prägla min syn på hur biståndet fungerar och gör skillnad, åtminstone som ett exempel på hur det kan fungera. Fältresan i sin helhet och de diskussioner som vi hade med ledarna för akademin, både informellt och i gruppen var väldigt bra och givande. 

Jag och många med mig är nog ganska medvetna om hur illa ställt det är på många håll i världen, och har reflekterat en del om vad vår roll kan vara i att maximera en generell mänsklig nytta och inte bara för invånare i Sverige. Jag har nog alltid resonerat så men nu har jag fått det mer bekräftat att det är rätt att resonera på det sättet. Jag skulle säga att jag känner mig mycket tryggare i de utgångpunkterna nu efter utbildningen. Jag vill inte säga att jag ser saker ur ett annorlunda perspektiv utan snarare att perspektivet om vårt ansvar i världen ytterligare stärkts. 

Varför tycker du andra ska söka till Biståndskademin?

Jag tror att kunskapsnivån om biståndet bland politiskt engagerade är alldeles för låg, vilket också var en insikt jag fick under utbildningen. Hur mycket det fortfarande finns kvar att utforska.

Det är en betydande del av offentliga medel som går till biståndet och därför tycker jag att man också har en skyldighet att lära sig mer om hur biståndet fungerar och hur det kan fungera bättre och mer effektivt. Sedan tycker jag också man ska gå utbildningen för att det är en mycket givande personlig upplevelse, att få möta personer som jobbar med bistånd och som kan förklara på ett mer ingående sätt.