Collective Impact - ett lyckat exempel från Bäckby

Bäckby är en satsning för att utveckla ungas egenmakt och stärka deras delaktighet i samhället. Här kan du läsa mer om hur vi använt oss av Collective Impact-modellen för att skapa förändring för barn i socioekonomiskt utsatta områden.

Idag finns det ungefär 60 socioekonomiskt utsatta områden i Sverige. Klyftorna och ojämlikheten ökar runt om i landet och barn växer inte upp på lika villkor. De kommunala möjligheterna till förändring är begränsade. I Bäckby har man länge arbetat med att förbättra förutsättningarna för de boende. Nu arbetar de med nya metoder för att involvera de som bor i Bäckby och stärka deras inflytande.

Collective Impact-modellen

Collective Impact-modellen fungerar som vägledande principer för att lösa komplexa samhällsutmaningar. Den gör det möjligt att nå de resultat vi eftersträvar på ett effektivt och framgångsrikt sätt.

Vi utgår från de boendes och målgruppens behov och sätter gemensamma mål som sedan följs upp på individ- och samhällsnivå. Modellen utvecklar vi tillsammans med våra partners. Detta betyder att alla aktörer är delägare i processen och vi är beroende av varandra för att nå ett värde som vi inte kan skapa själva.

Vi vill ge tillbaka till det samhället vi verkar i.

Med utgångspunkt från en vision

Visionen i Bäckby är att segregationen ska minska för att inga barn ska diskrimineras. Alla, oavsett bakgrund och uppväxtmiljö, ska ges samma möjligheter och förutsättningar att delta och lyckas i samhället.

Tillsammans med IKEA och det kommunala bostadsbolaget Mimer gjorde vi sedan en kartläggning över målgruppens behov. Ett år efter initieringen anslöt Västerås stad.

Utifrån vår lokala kartläggning med de boende i området har vi tillsammans kommit fram till en gemensam vision som fokuserar på demokrati och möjligheten till anställning. Nu implementerar vi aktiviteter baserade på kartläggningen.

- Jag gillar att det finns ett ställe, där tjejer från flera olika håll, kan komma hit och diskutera om olika problem, eller åsikter de har. För ibland kan det vara problem som vi inte ens skulle ha märkt om det inte uppmärksammades. Så det är skönt att kunna prata om det, säger Basma Abrahim, deltagare på Tjejforum. 

- Vi vill ge tillbaka till det samhället vi verkar i. Om vi kan, så vill vi vara en del av att hitta nya gemensamma vägar för att bidra till en hållbar samhällsutveckling lokalt i Västerås, det tjänar samhället på och det tjänar vi på, säger Camilla Johansson, IKEA.

Läs mer om hur Collective Impact används för att göra skillnad i Bäckby

 

Är du nyfiken på Collective Impact?

Läs mer