Vårt samarbete med Folkspel

Folkspel är vår partner sedan 1994 och stöttar vår verksamhet genom försäljning av Sverigelotten och Bingolotto.

Folkspel sprider information om vårt arbete med att skapa en trygg och inkluderande idrott och fritid för barn och unga. Genom Folkspel får vi ett mycket värdefullt stöd i att nå ut med dessa frågor till alla föreningar som säljer bingolotter och till Sveriges idrottsförbund, samt till intresse-, frivillig- och patientorganisationer.

Folkspel arrangerar årligen Årets Eldsjäl och Eldsjälsgalan då landets alla ideella ledare hyllas, och lyfter då särskilt några av de frågor som är särskilt viktiga för både Rädda Barnen och Folkspel, som inkludering, jämställdhet och kamratskap. 2023 är Rädda Barnen stolt avsändare av Eldsjälsgalan.

Ett samarbete med Rädda Barnen är en investering i framtiden

Rädda Barnen är världens största självständiga barnrättsorganisation. Vi fokuserar på hållbara insatser – akuta och långsiktiga, i Sverige och i världen. Tillsammans med företag kan vi nå ännu fler barn med våra insatser och göra omedelbara och bestående skillnader i världen, varje dag. Var med oss ni också!

Läs mer

Vill ni bidra till vårt arbete här och nu?